Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær
Hent værktøjskassen
Del: - -

APV

På alle arbejdspladser skal der udarbejdes en ArbejdsPladsVurdering (APV), der kortlægger arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads - inklusiv sygefraværet - og beskriver, hvordan der skal handles på eventuelle problemer.

APVen skal udarbejdes min. hvert 3. år eller når der sker væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene. APVen skal planlægges og udarbejdes i arbejdsmiljøudvalget/gruppen.

Særlige problematikker i plejesektoren i relation til forflytning er blandt andet:

  • Organisering af arbejdet
  • Hjælpemidler
  • Pladsforhold
  • Arbejdsstillinger og forflytningsteknikker

Hent to enkle skemaer til APV-arbejdet her.

Hent også en strategisk metode til brug i MED-udvalget i kommuner og regioner. I kan arbejde strategisk med APV og forflytning med afsæt i årshjulet og de data om arbejdsmiljøet, I allerede har. 


Ændringer i de fysiske rammer

Sker der væsentlige ændringer i forholdene på arbejdspladsen - ved ombygning, nybyggeri, flytning, eller i borgerens/brugerens hjem, kræver det opmærksomhed fra arbejdsmiljørepræsentanten, fordi det ændrer betingelserne for at udføre arbejdet. Det vil ofte kræve en ny APV.

Læs mere om medarbejderindflydelse i byggeprocesser


Senest revideret den 26. april 2021