AFLYST! Miniplenum oversigt

Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder vedr. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22. september på hotel Nyborg Strand. God sommer og på gensyn i 2021

Her skal du vælge ét oplæg ud af de tre muligheder.

1. Den demografiske udvikling og udfordringerne på social- og sundhedsområdet.

Oplægget retter sig mod fremtidens udfordringer indenfor pleje- og omsorgsområdet. Her ser vi på, hvad der vil ske, når fremtiden ’banker’ på i forhold til arbejdsmiljøet indenfor de kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, når demografien ændres, medarbejderne skal være længere på arbejdsmarkedet og teknologier myldrer frem. Kort sagt en fremtid i forandring og bevægelse.  

V. Jakob Kjellberg, professor, Vive.

2. Implementering af forflytningsteknologier i alle vagtlag – et værktøj

Hvordan får vi nye teknologier implementeret fra kælder til kvist, 24/7 og hos alle de borgere, der har behov? Involvering af ledelsen, screening og praksisnær opkvalificering er nogle af kodeordene. I Københavns Kommune har vi arbejdet efter en systematik, som har givet resultater.

V. Alex de Vries, Plejecenter Fælledgården & Lene Tranberg Juul, Arbejdsmiljø København.

3. Teknologi og kompetenceudvikling – hvordan rammer vi et mål i bevægelse?

Mennesket har altid brugt teknologi og vi er ret gode til det. Udviklingen kræver, at vi tager ny teknologi til os i hidtil ukendt hastighed. Hvad kræver det af medarbejdere og ledere? Med digitalisering og ny teknologi i sundheds- og omsorgssektoren stiller dette nogle krav til både ledere og medarbejderes kompetencer og ikke mindst deres tilgang. I sessionen ser vi nærmere på betydningen af tilgangen og hvilke kompetencer, der er brug for.

V. Sidsel Villumsen, konsulent, Koncern HR og udvikling, Region Midtjylland


Senest revideret den 11. september 2020