AFLYST! Plenumoplæg

Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder vedr. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22. september på hotel Nyborg Strand. God sommer og på gensyn i 2021

Plenum er for alle, og du skal ikke vælge.

1. Hvordan forandrer velfærdsteknologi arbejdet i ældreplejen

Velfærdsteknologier vinder i stigende grad indpas i den danske hjemmepleje. Der er mange forventninger forbundet til indførslen af velfærdsteknologier; de skal effektivisere arbejdet, gøre borgerne mere selvhjulpne og måske også forbedre arbejdsmiljøet. Vi vil fortælle om resultaterne fra netop afsluttet fireårigt forskningsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Her er undersøgt, hvordan brugen af velfærdsteknologier påvirker det daglige arbejde, relationerne til borgerne, faglighed og mening i arbejdet. Oplægget tager udgangspunkt i brug af skylle-tørre toiletter og hjemmepleje over skærm som konkrete eksempler.

V. Annette kamp & Agnete Meldgaard Hansen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

2. Introduktion til BFA Velfærds nye værktøj om implementering af velfærdteknologi på arbejdspladsen og arbejdsmiljøorganisationens rolle

V. Souschef Annemarie Holse, Teknologisk Institut

3. Nye velfærdsteknologier i ældreplejen – hvor faglighed og fysisk anstrengelse brydes

Nye velfærdsteknologier anses for at være en vigtig løsning på den stigende andel af ældre i det danske samfund. Men velfærdsteknologiernes potentialer kan støde på barrierer for succesfuld implementering og det kan ske, at implementeringen af ny teknologi ikke altid fremmer arbejdsmiljøet.

Desuden trækkes resultater ind fra forskning i smerter og smertehåndtering blandt medarbejdere i ældreplejen.

Sluttelig diskuterer vi, hvad man kan være særligt opmærksom på, når nye velfærdsteknologier skal implementeres.

V. Jeppe Ajslev, seniorforsker, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

4. Fremtidens teknologier på social- og omsorgsområdet

Robotter dukker roligt men støt op alle steder – i hjemmet, på fabrikken, på sygehuset, på plejecentret og i det offentlige rum. Hvad kan de egentligt i dag og hvad siger krystalkuglen om robotfremtiden? Og hvilken rolle spiller mennesket?

V. Lars Dalgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut

 

 


Senest revideret den 11. september 2020