AFLYST! Workshop oversigt

Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder vedr. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22. september på hotel Nyborg Strand. God sommer og på gensyn i 2021

På Fagligt Træf er det muligt at vælge mellem 10 forskellige workshops. Disse bliver gentaget 2 gange, så deltagerne hver kan deltage i 2 forskellige workshops.

Workshops med fokus på forflytning:


1. Pladsforhold i borgerens egen bolig

Plads til arbejdet er vigtig for at undgå af få belastninger i kroppen. Hjemmet skal være indrettet med tilstrækkelig plads til kørestole, lifte m.m.

Med afsæt i Arbejdstilsynets retningslinjer m.fl. arbejder vi med problematikken.
Vi indretter workshoppen med senge, diverse hjælpemidler og mærker på egen krop, hvad plads til arbejdet betyder.

Desuden tager vi fat i, hvordan vi taler med pårørende og borgere om pladsforhold. 

V. Randi Hestkjær, arbejdsmiljørepræsentant og forflytningsvejleder, Birgit Nordstrøm Christensen, tillidsrepræsentant og forflytningsvejleder & Julie Gredal, gruppeleder, Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro

2. Mobilisering og lejring af borger og patienter med svær overvægt

Med afsæt i de forskellige kropsformers behov og ressourcer, vil deltagere på workshoppen få indblik i, hvordan de planlægger og gennemfører mobilisering fra liggende til siddende, samt tips og tricks til den liggende lejring af svært overvægtige. Workshoppen er opbygget med en veksling mellem teori og praksisøvelser, hvor der anvendes forskellige teknologier, simulationsdragter og mulighed for at inddrage egne praksiserfaringer.

V. Malene Alexandrowiz Cobi Rehab, konsulent og ergoterapeut

3. Forflytning af ’tunge’ ben

Kender du situationen? En borger skal lige have hjælp til at få benene op i sengen, og bagefter står du med en træt og øm ryg?

Her får du får indblik i de hjælpemidler og metoder, Aarhus Kommune anvender til problematikken med ”tunge ben”.

Vi arbejder ved stationer med praktisk afprøvning, og du vil møde redskaber, som benstrop og ind- og udstigningssengen.

Vi viser også det screeningsskema, vi anvender for at matche borger med den rigtige teknologi.

V. Cecilie Langvad, arbejdsmiljøkonsulent og ergoterapeut & Inger Oddershede, arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut, Aarhus Kommune 

4. Forebyg tryksår og skader forårsaget af tryk og shear med lejring og forflytning

Her er fokus på, hvordan udvikling af tryksår/trykskader forårsaget af tryk og shear hænger sammen med lejring og forflytning. Med afsæt i ny klinisk viden og brug af hjælpemidler og teknologier, arbejder vi på workshoppen med at forebygge tryksår med mulighed for at inddrage egne erfaringer.

Desuden giver vi råd om, hvordan du kan understøtte patientens eller borgerens ressourcer til selv at medvirke i forebyggelse af tryksår/trykskader.

V. Alexandra Iuel, klinisk sygeplejerske og sårsygeplejerske, Rigshospitalet & Michael Skriver, konsulent og fysioterapeut, Flyt kroppen nu

5. Håndværket forflytning i den komplekse situation

Med afsæt i teori og systematik øver vi praktiske forflytninger ud fra konkrete cases. Medbring gerne cases, som I finder særligt udfordrende i hverdagen. Vi har samlet nyere forflytningshjælpemidler og deltagerne på workshoppen får, efter en kort teoretisk indledning, mulighed for at øve de udfordrende hverdagsforflytninger.  Efterfølgende reflekterer vi sammen over de forskellige muligheder, der ofte er for at løse komplekse forflytningssituationer.

V. Linn Busch & Sven Dalgas Casper, konsulenter, Ergo Pro

Workshops med fokus på håndtering af vold og trusler:


6. Nænsom voldsforebyggelse i plejen og det pædagogiske arbejde

Volden må ikke blive et vilkår i dit arbejdsmiljø.

Hvordan oplever du samarbejdet med en potentielt udadreagerende borger? På workshoppen ser vi på, hvilke aggressionsfremmende faktorer du kan have fokus på i samarbejdet med borgere og patienter. Reptilhjernen sikrer vores overlevelse og vi vil tale om reptilhjernens sprog og mikromimik. Ligesom du gennem praktiske øvelser vil komme til at afprøve nænsomme frigørelsesteknikker.

Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at kende til teknikker der kan forebygge trusler og vold på arbejdspladsen.

V. Leah Tranholm, Stop volden nænsomt

7. Vurder risikoen for vold ved forflytning

Risikovurdering og voldsforebyggelse i forbindelse med pleje og forflytninger.

I teori og praksis vil vi arbejde med eksempler på, hvordan og hvornår vi oplever følelser og sindstilstande, herunder trusler, vold og aggressiv adfærd. Vi undersøger bl.a. hvorfor patienter og borgere med demens og delirium udviser aggressivadfærd, taler om effektive metoder til systematisk risikovurdering og du får tips og til at undgå vold ved forflytninger i plejen samt sansestimulering og adfærdsberigelse.

Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker et redskab til at forebygge og risikovurdere trusler og vold på deres arbejdsplads.

V. Ann Mathilde Furrer, arbejdsmiljøkonsulent, Region Syd

Workshops med fokus på værktøjer:


8. Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i forhold til forflytning.

Arbejdsulykker indenfor social- og sundhedsområdet kan og skal forebygges. Af mange grunde påvirker arbejdsulykker kvaliteten i kerneydelsen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. BFA Velfærd har opdateret branchevejledningen ’Forebyggelse og håndtering af ulykker’ og med afsæt heri vil vi arbejde med metoder og værktøjer til at analysere og forebygge ulykker. 

Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at være opdateret på området.

V. Sarah Walter, arbejdsmiljøkonsulent, FOA

9. Træning i arbejdstiden

Alle medarbejdere i ældreplejen i Københavns Kommune træner i arbejdstiden for at styrke musklerne og det lange holdbare arbejdsliv.

Du får viden om, hvordan træningen er blevet implementeret og i dialog drøfter vi, hvordan fysisk kompetenceudvikling kan understøtte det gode forflytningsarbejde.

Du får kendskab til og vil afprøve forskellige øvelser og materialer, som fx en app, film, spil, øvelseskort, som vi bruger i træningen.

V. Vibeke Andersen, arbejdsmiljøkonsulent & Gitte May Jensen, træningstovholder og social- og sundhedsassistent, Københavns kommune

10. Implementering af teknologi fra ide til brug.

Løbende introduceres teknologier indenfor forflytning på social- og sundhedsområdet i kommuner og på hospitaler. Det påvirker den måde arbejdet udføres på og stiller krav om kvalifikationer til medarbejderne. Hvordan kan du som leder, forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller rådgiver være med til at sikre, at teknologierne bliver godt introduceret på arbejdspladsen?  

På workshoppen vil du afprøve og arbejde med BFA’s nye redskab til at forankre teknologi på arbejdspladsen.

V. Annemarie Holse, souschef, Teknologisk Institut


Senest revideret den 11. september 2020