Fagligt Træf 2021

I år afholdes Fagligt Træf virtuelt. Temaet er sammen om forflytning, og gennem det virtuelle univers får du mulighed for at lade dig inspirere og få nye vinkler på forflytning og faglighed.

Der er interaktive oplæg om ny forskning inden for forflytning og hjælpemidler, fokus på at forebygge akut fysisk overbelastning, indretning af borgerens hjem og forflytning af tunge ben.

Vi opfordrer til at flere fra samme arbejdsplads tilmelder sig.

Træffet bliver sendt live fra SosuH's lokaler i Brøndby. 

Læs mere og find programmet her.

Målgruppe

Fagligt Træf er for forflytningsvejledere, ledere, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, portører, hospitalsserviceassistenter, samt arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

Pris og tilmelding

Det koster 500 kr. at deltage i træffet, prisen dækker deltagelse og materialer, som vi sender til dig.

Du kan tilmelde dig her.

Tilmeldingsfristen er 30. august 2021.

Vi glæder os til at se dig og håber, at du vil finde Fagligt Træf inspirerende og udviklende.

Halvpris for tilmeldinger over 15 personer

Vi åbner op for flere deltagere på fagligt træf.

Forholdene har ændret sig, og med vaccination for Covid-19 er det nu muligt, at vi lokalt kan samles flere. Forskellige arbejdspladser har gjort os opmærksom på muligheden og nogle ønsker at integrere Fagligt træf d. 21. september i en lokal arbejdsmiljø– eller temadag. 

Det er derfor besluttet at tilbyde halvpris dvs. 250, - kr. for tilmeldinger udover 15 personer fra samme EAN nummer/arbejdsplads

Ønsker I på din arbejdsplads at melde flere end 15 personer til træffet skal I:

  1. Tilmelde alle på den formelle tilmelding via Conference Manager.
  2. Sende en samlet liste over ’jeres’ deltagere til Terese Thomsen, BFA Velfærd og Offentlig administration på mail: tth@bfa.dk.
  3. I vil efter tilmeldingsfristens udløb modtage faktura.

Tilmeldingsfristen er 30. august 2021.

I begyndelsen af september vil alle tilmeldte modtage et træf- kit med program, materiale, quiz, lidt sødt og et personligt valideret log-in til træffet.

Velmødt til træf i september.

Yderlige spørgsmål

Har du spørgsmål til program og indhold kontakt Udviklingskonsulent Jytte Tolstrup Jensen, jtj@bfa.dk. tlf. 20906813

Spørgsmål vedr. tilmelding kontakt Projektsekretær Terese Thomsen tth@bfa.dk tlf. 27847803


Senest revideret den 1. juli 2021