Del: - -

Mini-plenum oplæg

Her kan du finde en oversigt over de tre mini-plenum oplæg, der afholdes på Fagligt Træf 2018. Du kan vælge én af de tre mini-plenum oplæg.


1. Fra ergonomiprojekt til implementering af ergonomikoncept

V. arbejdsmiljøkonsulent Cecilie Høegh Langvad, Aarhus Kommune, HR Sekretariatet, Sundhed og omsorg

Få inspiration fra Aarhus Kommune! Kom og hør hvilke konkrete opgaver forflytningsvejlederne varetager, og hvilke redskaber der er udviklet til at understøtte forflytningsvejledernes arbejde samt hvordan vi arbejder med ergonomiundervisning, risikovurdering og velfærdsteknologi. Ved oplægget vil du også høre om udviklingen af det tværfaglige samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter og forflytningsvejleder samt processen om etablering og ibrugtagelse af det nye ”Undervisningscenter for Velfærdsteknologi”. Der indbydes til dialog mellem deltagerne og oplægsholderne fra Aarhus Kommune.


2. Forskningen sætter fokus på udfordringer i SOSU-branchen – organisering af arbejdet og travlhed

V. forsker Kristina Karstad, Anne Konring og Charlotte Rasmussen, Nationalt Center For Arbejdsmiljøforskning

Repræsentanter fra Nationalt center for arbejdsmiljøforskning præsenterer nye forskningsprojekter, der bl.a. kigger på organiseringen af arbejdet i forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø, herunder et projekt, der kigger på plejepersonale, særligt social- og sundhedsassistenters oplevelse af travlhed i arbejdet. Heri undersøges hvilke faktorer er med til, at medarbejdere oplever travlhed, hvad er konsekvenserne af det og hvad kan der gøres ved det. Der indbydes til dialog mellem deltagerne og forskerne fra Nationalt Center for Arbejdsmiljøforskning. 


3. Velfærdsteknologi i kommunal praksis

V. Adjunkt Anna Marie Lassen, Ph.d.-studerende, UCN & AAU

Oplægget omhandler undersøgelse af teknologiens betydning for arbejdspraksisog implementering af velfærdsteknologi i kommunal-, sundheds- og pædagogisk praksis. Ved oplægget vil du blive introduceret for hvorledes velfærdsteknologier på forskellig vis, kan medvirke til at forandre og skubbe til eksisterende arbejdsrutiner og omsorgsforståelsen i kommunal-, sundheds- og pædagogisk praksis, dette i form af både ’synlige’ og ’usynlige’ ændringer til gavn for borgere og medarbejdere. Der indbydes til dialog om velfærdsteknologiens betydning i arbejdspraksis.


Senest revideret den 11. april 2024