Del: - -

Plenum oplæg

Her kan du finde plenum-oplæggene på Fagligt Træf 2018. Der afholdes i alt fire plenum oplæg, som er fordelt på de to dage, som Fagligt Træf strækker sig over.

1. En multidimensionel indsats kan forebygge arbejdsulykker og nedslidning ved forflytning af patienter 

V. Arbejdsmiljøkonsulent Maja Illum, Region Midt.

Repræsentanter fra Region Midtjylland introducerer deres nye værktøj. Regionen blev i 2017 indstillet til en pris fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for sin indsats på forflytningsområdet. Deres nye værktøj har vundet anerkendelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og blev givet for regionens samlede indsats på forflytningsområdet, herunder udviklingen af en forflytningsportal med 30 instruktionsvideoer, et e-læringsprogram og en hjælpemiddelmatrix, der understøtter risikovurdering og rigtigt valg af hjælpemiddel. 


2. Fra ”Vi ved”... til ”Vi gør”

V. Signe Bonnen, Artefaktkommunikation.

Ved at bruge teorierne om nudging introduceres deltagerne til hvordan man kan bruge nudging og den viden man allerede har, når man f.eks. vil skabe et bedre arbejdsmiljø eller man ønsker at få kolleger og borgerne med på nye rutiner i hverdagen. Signe Bonnen vil inddrage deltagerne i hvordan viden fra dagens workshops kan blive omsat til konkrete handlinger. Første trin i at omsætte viden til handling er, at blive præcis og konkret med hvilken handling man præcis ønsker fremover. dette betyder ofte et svært fravalg, som mange gange er den første og største barriere.


3. Det ergonomiske arbejdsmiljø, smerter og dialog om smerte for effektiv forebyggelse

V. forsker Kristina Karstad, Anne Konring og Charlotte Rasmussen, Nationalt center For Arbejdsmiljøforskning

Smerter er et stort problem for Social- og sundhedsassistenter– men hvor meget smerte har de egentlig? Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil præsentere resultater af et observationsstudie om det ergonomiske arbejdsmiljø (DOSES) og præsentere ny viden om smerteforløbet blandt Social- og sundhedsassistenter f.eks. i forhold til lænderyg- og nakke/skuldersmerte, men også mere detaljeret information om, hvorvidt smerterne påvirker medarbejdernes evne til at udføre deres arbejde 


4. Når nysgerrigheden skaber fællesskab om det gode arbejdsmiljø

V. Cand mag. og foredragsholder Tommy Krabbe

Når individer og gruppers forskellige verdener møder hinanden på arbejdspladsen, kan man i mødet basalt set gå to veje. Enten holder vi fast i det vi ved, eller også forfølger vi det, vi ikke ved. Det er forståeligt, at vi ofte gør det førstnævnte, med det kan være en god investering at satse på sidstnævnte. For vi må ofte løse komplekse situationer i fællesskab, og hvis det skal lykkes, må vi være gerrige på det nye - nysgerrige. Tommy Krabbe afslutter Fagligt Træf med både aha- og haha oplevelser.   


Senest revideret den 11. april 2024