Program for Fagligt Træf 2018

Fagligt Træf 2018 afholdes over to dage - fra den 18. til 19. september


TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER

08.30 Ankomst og registrering - Der vil være kaffe og rundstykker
09.00 Velkomst 
V. formand for Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentligt administration Preben Meier Pedersen.
09.30 Plenum: En multidimensionel indsats kan forebygge arbejdsulykker og nedslidning ved forflytning af patienter 
Repræsentanter fra Region Midtjylland introducerer deres nye værktøj. Regionen blev i 2017 indstillet til en pris fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for sin indsats på forflytningsområdet. Deres nye værktøj har vundet anerkendelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og blev givet for regionens samlede indsats på forflytningsområdet, herunder udviklingen af en forflytningsportal med 30 instruktionsvideoer, et e-læringsprogram og en hjælpemiddelmatrix, der understøtter risikovurdering og rigtigt valg af hjælpemiddel.

V. Arbejdsmiljøkonsulent Maja Illum, Region Midt.
10.30 Pause - Networking, besøg med demonstration og afprøvning hos udstillere og kaffe 
11.00 Workshoprunde 1 se oversigten over workshops
12.30 Frokost - Networking, besøg med demonstration og afprøvning hos udstillere og kaffe
13.30 Workshoprunde 2 - se oversigten over workshops 
15.00 Pause - Networking, besøg med demonstration og afprøvning hos udstillere og kaffe
15.30 Plenum: Fra ”Vi ved”... til ”Vi gør”
Ved at bruge teorierne om nudging introduceres deltagerne til hvordan man kan bruge nudging og den viden man allerede har, når man f.eks. vil skabe et bedre arbejdsmiljø eller man ønsker at få kolleger og borgerne med på nye rutiner i hverdagen. Signe Bonnen vil inddrage deltagerne i hvordan viden fra dagens workshops kan blive omsat til konkrete handlinger. Første trin i at omsætte viden til handling er, at blive præcis og konkret med hvilken handling man præcis ønsker fremover. dette betyder ofte et svært fravalg, som mange gange er den første og største barriere.

V. Signe Bonnen, Artefaktkommunikation.
16.30       Intermezzo og besøg hos udstillere
Læs mere om intermezzo
17.45   Pause - tid til at slappe af og klæde om
19.00 Middag - med musikalsk indspil 

 


ONSDAG D. 19. SEPTEMBER

08.30   Godmorgen
Dagen begynder i fællesskab med bevægelse som en god del af en sund hverdag.

V. Sana Thoft Nielsen og Jytte Tolstrup
09.00 Plenum: Det ergonomiske arbejdsmiljø, smerter og dialog om smerte for effektiv forebyggelse.
Smerter er et stort problem for Social- og sundhedsassistenter– men hvor meget smerte har de egentlig? Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil præsentere resultater af et observationsstudie om det ergonomiske arbejdsmiljø (DOSES) og præsentere ny viden om smerteforløbet blandt Social- og sundhedsassistenter f.eks. i forhold til lænderyg- og nakke/skuldersmerte, men også mere detaljeret information om, hvorvidt smerterne påvirker medarbejdernes evne til at udføre deres arbejde

V. forsker Kristina Karstad, Anne Konring og Charlotte Rasmussen, Nationalt center For Arbejdsmiljøforskning
10.00 Pause - Networking, besøg med demonstration og afprøvning hos udstillere og kaffe
10.30 3 parallelle mini-plenum - læs mere her
12.00 Frokost - mulighed for besøg hos udstillerne
13.00 Plenum: Når nysgerrigheden skaber fællesskab om det gode arbejdsmiljø.
Når individer og gruppers forskellige verdener møder hinanden på arbejdspladsen, kan man i mødet basalt set gå to veje. Enten holder vi fast i det vi ved, eller også forfølger vi det, vi ikke ved. Det er forståeligt, at vi ofte gør det førstnævnte, med det kan være en god investering at satse på sidstnævnte. For vi må ofte løse komplekse situationer i fællesskab, og hvis det skal lykkes, må vi være gerrige på det nye - nysgerrige. Tommy Krabbe afslutter Fagligt Træf med både aha- og haha oplevelser.   

V. Cand mag. og foredragsholder Tommy Krabbe
14.30 Evaluering, udtrækning af vindere i konkurrencer.
14.45 Farvel og på gensyn

 


Workshops på Fagligt Træf 2018

På Fagligt Træf er det muligt at vælge mellem 10 forskellige workshops. Disse gentages 2 gange, så deltagerne hver kan deltage i 2 forskellige workshops.

Emnerne i de 10 workshops er

 1. Redskabet: En multidimensionel indsats
 2. Klar kommunikation med krop og stemme
 3. Forebyggelseskulturen på arbejdspladsen
 4. Kreative og håndterbare metoder til forebyggelse af Muskel-skelet besvær
 5. Håndværket forflytning
 6. Forflytning af borgere med svær overvægt
 7. Forflytningsteknologi og borgere med kognitive udfordringer
 8. Risikovurdering af forflytning
 9. Den biologiske stress og hvordan vi bruger den
 10. Nænsom tilgang til den udadreagerende adfærd i plejen og i det pædagogiske arbejde

Beskrivelsen af de forskellige workshops kan du finde her.

Tilbage til toppen.  

Intermezzo

Pauser er en vigtig del af en sund arbejdsrytme. Pauser sikrer, at vi kan opretholde koncentrationen og genopbygge kroppen både fysisk og mentalt. Pauser har også en positiv betydning for arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. I Intermezzo får I mulighed for at deltage i forskellige pause-aktiviteter, der både er orienteret mod faglige inputs og bevægelse.

Her er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter f.eks.

 • Tur til Nyborg
 • Genopfrisk din arbejdsfysiologi
 • Få materialer fra BrancheFællesskabet
 • Udvikle nye forflytningsvideoer til BFA

Tilbage til toppen.

Mini-plenum oplæg

På Fagligt Træf er det muligt at deltage ved ét mini-plenum oplæg. Du kan vælge én af de 3 mini-plenum oplæg nedenfor.


1. Fra ergonomiprojekt til implementering af ergonomikoncept
V. arbejdsmiljøkonsulent Cecilie Høegh Langvad, Aarhus Kommune, HR Sekretariatet, Sundhed og omsorg

Få inspiration fra Aarhus Kommune! Kom og hør hvilke konkrete opgaver forflytningsvejlederne varetager, og hvilke redskaber der er udviklet til at understøtte forflytningsvejledernes arbejde samt hvordan vi arbejder med ergonomiundervisning, risikovurdering og velfærdsteknologi. Ved oplægget vil du også høre om udviklingen af det tværfaglige samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter og forflytningsvejleder samt processen om etablering og ibrugtagelse af det nye ”Undervisningscenter for Velfærdsteknologi”. Der indbydes til dialog mellem deltagerne og oplægsholderne fra Aarhus Kommune.


2. Forskningen sætter fokus på udfordringer i SOSU-branchen – organisering af arbejdet og travlhed
V. forsker Kristina Karstad, Anne Konring og Charlotte Rasmussen, Nationalt Center For Arbejdsmiljøforskning

Repræsentanter fra Nationalt center for arbejdsmiljøforskning præsenterer nye forskningsprojekter, der bl.a. kigger på organiseringen af arbejdet i forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø, herunder et projekt, der kigger på plejepersonale, særligt social- og sundhedsassistenters oplevelse af travlhed i arbejdet. Heri undersøges hvilke faktorer er med til, at medarbejdere oplever travlhed, hvad er konsekvenserne af det og hvad kan der gøres ved det. Der indbydes til dialog mellem deltagerne og forskerne fra Nationalt Center for Arbejdsmiljøforskning. 


3. Velfærdsteknologi i kommunal praksis
V. Adjunkt Anna Marie Lassen, Ph.d.-studerende, UCN & AAU

Oplægget omhandler undersøgelse af teknologiens betydning for arbejdspraksisog implementering af velfærdsteknologi i kommunal-, sundheds- og pædagogisk praksis. Ved oplægget vil du blive introduceret for hvorledes velfærdsteknologier på forskellig vis, kan medvirke til at forandre og skubbe til eksisterende arbejdsrutiner og omsorgsforståelsen i kommunal-, sundheds- og pædagogisk praksis, dette i form af både ’synlige’ og ’usynlige’ ændringer til gavn for borgere og medarbejdere. Der indbydes til dialog om velfærdsteknologiens betydning i arbejdspraksis.

Tilbage til toppen.

Ret til ændringer forbeholdes.


Senest revideret den 11. september 2020