Del: - -

Workshops oplæg

På Fagligt Træf er det muligt at vælge mellem 10 forskellige workshops. Disse gentages 2 gange, så deltagerne hver kan deltage i 2 forskellige workshops.

Workshops med fokus på teknikker i arbejdsmiljøet

1. Redskabet: En multidimensionel indsats
V. Arbejdsmiljøkonsulent Maja Illum, Region Midt                            

Workshoppen er en forlængelse af formiddagens plenum oplæg. Deltagerne inviteres til at afprøve og træne med værktøjerne. Her arbejdes i detaljen med de værktøjer, som Region Midtjylland har udviklet: 

  • Forflytningsportalen,
  • E-læringsprogrammet ”Gør det let – forflyt med hjælpemidler”
  • Risikovurderings-værktøjet ”Hjælpemiddelmatrixen”                   

Udover introduktion til værktøjerne vil der være mulighed for at øve i at anvende dem. Der vil også være mulighed for dialog med Maja Illum. Sandsynligvis vil du få lyst til at afprøve dem i egen organisation.

Se oplæg her


2. Klar kommunikation med krop og stemme
V. Svend Ole Schmidt, Facile

I denne workshop sættes der fokus på din personlige gennemslagskraft, som forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller kollega. Hovedvægten vil ligge på kropssproget og god brug af stemmens muligheder. I en aktiv form med øvelser, dialog og gode tips til dig som formidler, trænes og øves med forskellige redskaber fra skuespillerens verden. Så du kan anvende dem hjemme. Redskaber vil inspirere og hjælpe deltagerne til at nå ud med deres budskaber. Deltagerne opfordres til at medbringe situationer fra egen hverdag


3. Forebyggelseskulturen på arbejdspladsen 
V. Arbejdsmiljøkonsulent Katja Arnoldi, Arbejdsmiljø København     

Hvordan arbejder I med forebyggelse og kultur i jeres hverdag? Går det hånd i hånd? I denne workshop er der fokus på forebyggelse og kultur. Kulturen på arbejdspladsen er særlig under lup i værktøjet ”Tag dialogen og bryd vanerne”, som er BFA’s nyeste redskab til at forebygge muskel-skeletbesvær. Konsulenter fra Arbejdsmiljø København vil bringe dig gennem materialets muligheder for at fremme en god forebyggelseskultur hos jer. Deltagerne inviteres i løbet af workshoppen til at afprøve værkstøjes redskaber, som dialogkort og skydeskive.

Se oplæg her


4. Kreative og håndterbare metoder til forebyggelse af muskel-skelet besvær
V. Lektor Kasper Edwards, DTU

Workshoppen sætter skarpt fokus på hvordan man med kreative tilgange kan forsøge at nedbringe antallet af forekomsten af muskel og skeletbesvær indenfor social- og sundhedsområdet. Workshoppen har fokus på at deltagerne kan afprøve og anvende syv værktøjer, udviklet af BFA. Målet er at disse værktøjer bliver håndterbare for deltagerne, så de opleves let tilgængelige og kan bruges dagligt i deres arbejde med at mindske muskel- og skeletbesvær.  

Se oplæg her


Workshops med fokus på forflytning

5. Håndværket forflytning
V. Fysioterapeut Sven Dalgas, Ergopro

Ved denne workshop får du mulighed for at træne dit forflytningshåndværk. Vi skal arbejde med forflytningsprincipper, forflytningshjælpemidler og egen krop – kort sagt med forflytningshåndværk. På workshoppen vil vi benytte vurderingsredskabet REBA til at synliggøre de positive effekter for både borger og medarbejder af godt håndværk. Deltagerne opfordres til at medbringe udfordringer fra deres daglige forflytningsarbejde på workshoppen.

Se oplæg her


6. Forflytning og borgere med svær overvægt
V. Michael Skriver, Flytkroppen.nu

Med afsæt i forskellige cases fra hverdagspraksis og deltagernes egne oplevelser kommer workshoppen omkring forflytningspraksis, udfordringer og særlige opmærksomhedspunkter om krop, figur og kroppens muligheder og hjælpemidler til borgere med svær overvægt. 

Se oplæg her


7. Forflytningsteknologi og borgere med kognitive udfordringer
V. Seniorkonsulent Lone Gaedt, Teknologisk Institut

Flere borgere er svære at hjælpe med de eksisterende hjælpemidler pga. kroppens udformning og/eller kognitive problemer og hjælpemidlernes udformning. Har du ideer eller lyst til at arbejde løsningsorienteret og udvikle morgendagens forflytningsteknologi ud fra principperne om kroppens naturlige bevægemønster og personens inddragelse, så giver denne workshop mulighed for at nytænke og være med til at BYGGE morgendagens forflytningsteknologi.

Se oplæg her


8. Risikovurdering af forflytning
V. Fysioterapeut Sana Thoft Nielsen, Frederiksberg Kommune

Workshoppen fokuserer på forskellige værktøjer og praktiske øvelser i forflytning ved sengen. Du bliver som deltager i stand til at kunne vurdere, om en forflytning kan gennemføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for borger og medarbejder. I workshoppen inddrages video til inspiration for forflytningssituationerne ved sengen. Som deltager kan du yderligere træne forflytning og vurdere risici, ligesom der er lejlighed for at udveksle erfaringer med kollegaer. Du er velkommen til at medbringe cases fra din hverdag. Hvis du har interessen og har lyst til at bidrage med ideer til risikovurdering og forflytning, kan du deltage i intermezzo aktiviteten, hvor der udvikles nye forflytningsvideoer. Intermezzo aktiviteten vil blive præsenteret nærmere på Fagligt Træf. 

Se oplæg her


Workshops med fokus på psykisk arbejdsmiljø

9. Den biologiske stress og hvordan vi bruger den
V. Arbejdsmiljøkonsulent Tue Isaksen, Arbejdsmiljøcentret, Randers

Denne workshop har udgangspunkt i forskningen der berører stress. Denne forskning udvikler sig i disse år, og workshoppen vil dreje sig om, at komme tæt på denne viden og på de muligheder, der kan forebygge og hjælpe når stress nærmer sig eller har ramt. Workshoppen omhandler årsager til stress, både når det drejer sig om organisering, ledelse og indflydelse på sit arbejde. Deltagerne opfordres til at medbringe udfordringer fra egen hverdag. Der vil være mulighed for dialog med oplægsholder.

Se oplæg her

Se bilag her


10. Nænsom tilgang til den udadreagerende adfærd i plejen og i det pædagogiske arbejde
V. Selvstændig konsulent og sygeplejerske Leah Tranholm

På workshoppen vil der blive sat fokus på bo- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Helst må det man gør for et godt arbejdsmiljø kombineres med den pædagogiske og plejemæssige tilgang og det samarbejde man har med borgerne. Hvordan kan man forbygge vold i denne sammenhæng? På workshoppen arbejdes med at besvare spørgsmålene fra deltagerens egen hverdagspraksis. Hvad oplever du i samarbejdet med den potentielt udadreagerende beboer? Hvilke aggressions fremmende faktorer bør du have fokus på i dette samarbejde? Reptilhjernen sikrer vores overlevelse og vi vil på workshoppen tale reptilhjerne sproget samt afprøve nænsomme frigørelsesteknikker.

Se oplæg her


Senest revideret den 11. september 2020