Del: - -

Om Fagligt Træf 2019

I år handlede træffet om kultur fra forskellige vinkler fx i forhold til arbejde og forflytning, sikkerhed, arbejdet overfor akutte fysiske belastninger og i forhold til et fælles samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

På træffet var bl.a. Per Halvor Lunde, der havde fokus på kulturudvikling og håndværket forflytning, Michael Skriver, forskere fra Nationalt Center for Arbejdsmiljø, som var aktuel med nyt om akut fysisk overbelastning og psykolog Louise Dinsen der mente, at vi på jobbet er hinandens arbejdsmiljø.  

I pauserne var der mulighed for at gå på opdagelse, og møde repræsentanter fra en række producenter og leverandører af hjælpemidler, som udstillede det nyeste til forflytning mm. inden for pleje- og omsorg.

Målgruppe:

Fagligt Træf er for forflytningsvejledere, ledere, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, og arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

På Fagligt Træf kunne du:

  • lytte til spændende oplæg og få inspiration
  • vælge mellem en lang række workshops og miniplenum, hvor du kan fordybe dig i emner, som er relevante for dig
  • dele erfaringer og møde fagfæller fra hele landet

Senest revideret den 11. september 2020