Del: - -

Workshop oversigt

På Fagligt Træf var det muligt at vælge mellem 9 forskellige workshops. Disse blev gentaget 2 gange, så deltagerne hver kunne deltage i 2 forskellige workshops.

1. Forebyg udfordrende adfærd
V. Konsulent Hanne Kærsmose Friberg, Nationalt Videncenter for Demens

Her arbejder deltagerne gennem dialog og oplæg med den gode faglige tilgang i relationen mellem borger/patient og medarbejder ved udfordrende adfærd i plejen og det pædagogiske arbejde.


2. Sikkerhedskultur – vejen til kollektiv faglig udvikling og forandring
V. Arbejdsmiljøkonsulent Gerda Aakerberg Klausen, specialist i sikkerhed, SBU, Region Midt

Visionen i SBU er, at institutioner for børn og unge skal være et trygt og sikkert sted at bo og arbejde. Nytænkende og tværfaglig tilgang til sikkerhed har skabt bedre arbejdsmiljø og trivsel for børn og unge. Forbedringen er også synlig på bundlinjen. Hvordan man er kommet så langt, dykker vi ned i her. 


3. Kropsbevidsthed og forflytning
V. Arbejdsmiljørådgiver Hans Dahl Gregersen, Ålborg Universitetshospital 

Med udgangspunkt i neutralstilllingen og det vi ved om kroppens muligheder, arbejder vi med hvilke stillinger der er gode for kroppen under arbejde. Og hvordan vi kan bruge dette på en god måde når vi arbejder med forflytninger.


4. Nye veje for ledelse og medarbejdere 
V. Områdeleder og arbejdsmiljøkonsulent Jette Laumand og Mai-Britt Thyrring, Silkeborg Kommune

Nye veje for ledelse og medarbejdere med organisering af forflytning og hjælpemidler i Silkeborg kommune. Hvordan vejene er udviklet, planlagt, gennemført og blevet til at køre på, får du mulighed for gennem dialog med tilrettelæggerne at følge her.


5. Bliv hørt - Kommunikation og kropssprog
V. Skuespiller Sven Ole Schmidt, Facile

Fokus ved denne workshop er personlig gennemslagskraft, med hovedvægt på kropssprog og god brug af stemmen. Gennem praktiske øvelser får du tips og gode råd gode.


6. Forflytning og borgere med svær overvægt
V. Ergoterapeut Malene Alexandrowiz, Cobi Rehab

Med afsat i forskellige cases og deltagernes egne oplevelser fra praksis prøver vil du her prøve kræfter med kroppens form og figur set i forhold til forskellige diverse flytninger. Undervejs er der dialog om håndtering, lejring og positionering i fx seng og stol.


7. Forebyggelseskultur: Tag snakken - bryd vanerne
V. Arbejdsmiljøkonsulent Toke Jakob Jensen, Arbejdsmiljø KBH

Når man arbejder med at fremme godt arbejdsmiljø er der fokus på både kroppen, udvikling, hjælpemidler, rutiner, rammer og strategi. På workshoppen prøver du kræfter med BFA’s dialogværktøj om forebyggelse af MSB.


8. Erfa-gruppe for forflytningsvejledere
V. Konsulent Steffen Adamsen og forflytningsvejleder Ena Drimer

Her vælger deltagerne selv emnerne, som skal drøftes. Workshoppens formål er at forflytningsvejledere får mulighed for at udveksle erfaringer og gode råd med hinanden. Til at supplere dialogen er der mulighed for at inddrage de nye film om forflytningsteknik fra BFA Velfærd og Offentlig administration. 


9. Forflytning som kerneydelse - håndværk, fysik og bevægelseslære
V. Ergonomiske konsulenter Per Halvor Lunde og Michael Skriver

Vidensdeling med Per Halvor Lunde og Michael Skriver. Om forflytningskultur, faglig nysgerrighed og udvikling af forflytningspraksis gennem de sidste 25 år. Dialog om praksis med deltagerne om konkrete cases.


Senest revideret den 11. april 2024