Del: - -

Fagligt Træf 2021

Temaet var sammen om forflytning, og træffet tilbød inspiration og nye vinkler på forflytning og faglighed.

Træffet havde interaktive oplæg om ny forskning inden for forflytning og hjælpemidler, fokus på at forebygge akut fysisk overbelastning, indretning af borgerens hjem og forflytning af tunge ben.

Træffet blev sendt live fra SosuH's lokaler i Brøndby. 

Hent oplæg fra Jytte Tolstrup om baggrunden for Fagligt Træf og organisationen bag her. 

Målgruppe

Fagligt Træf er for forflytningsvejledere, ledere, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, portører, hospitalsserviceassistenter, samt arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

Yderlige spørgsmål

Har du spørgsmål til program og indhold kontakt Udviklingskonsulent Jytte Tolstrup Jensen, jtj@bfa.dk. tlf. 20906813

Spørgsmål vedr. tilmelding kontakt Projektsekretær Terese Thomsen tth@bfa.dk tlf. 27847803


Senest revideret den 29. september 2021