Del: - -

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 30. august 2021. Det koster 500 kr. at deltage i træffet, prisen dækker deltagelse og materialer, som vi sender til dig.

Tilmeld dig via linket her.

Vi glæder os til at se dig og håber, at du vil finde Fagligt Træf inspirerende og udviklende.

Har du spørgsmål til program og indhold kontakt Udviklingskonsulent Jytte Tolstrup Jensen, jtj@bfa.dk. tlf. 20906813

Spørgsmål vedr. tilmelding kontakt Projektsekretær Terese Thomsen tth@bfa.dk tlf. 27847803

Halvpris for tilmeldinger over 15 personer

Vi åbner op for flere deltagere på fagligt træf.

Forholdene har ændret sig, og med vaccination for Covid-19 er det nu muligt, at vi lokalt kan samles flere. Forskellige arbejdspladser har gjort os opmærksom på muligheden og nogle ønsker at integrere Fagligt træf d. 21. september i en lokal arbejdsmiljø– eller temadag. 

Det er derfor besluttet at tilbyde halvpris dvs. 250, - kr. for tilmeldinger udover 15 personer fra samme EAN nummer/arbejdsplads

Ønsker I på din arbejdsplads at melde flere end 15 personer til træffet skal I:

  1. Tilmelde alle på den formelle tilmelding via Conference Manager.
  2. Sende en samlet liste over ’jeres’ deltagere til Terese Thomsen, BFA Velfærd og Offentlig administration på mail: tth@bfa.dk.
  3. I vil efter tilmeldingsfristens udløb modtage faktura.

Tilmeldingsfristen er 30. august 2021.

I begyndelsen af september vil alle tilmeldte modtage et træf- kit med program, materiale, quiz, lidt sødt og et personligt valideret log-in til træffet.

Velmødt til træf i september.


Senest revideret den 27. september 2021