Del: - -

Fagligt Træf ’Forflyt med omtanke’

Vi siger tak for et yderst vellykket Fagligt Træf 2022. Vi glæder os til at se jer igen til Fagligt Træf 2023 d. 5.-6. september 2023. I menuen til venstre finder du powerpoints fra henholdsvis plenum oplæg, workshops og sessions for i år.

Vi fangede nogle af deltagerne på konferencens sidste dag, inden vi sagde tak for i år. Hør i videoen, hvad de hver især tog med sig hjem fra de to dage. 

I år var temaet ”Forflyt med omtanke”  

Konceptet for ”Forflyt med omtanke” er, at vi passer på kollegaerne og borgerne, og forflytter med omtanke til gavn for os selv og borgerne og patienter.

Der er i dag stor opmærksomhed på, hvordan arbejdsmiljøet indenfor fremtidens social- og sundhedssektor kan understøttes bl.a. ved forskellige former for organisering, fokus på fastholdelse, teknologi og hjælpemidler.

Derfor er det oplagt at kigge på, hvad den nye forskning og praksiserfaringer fra arbejdspladser kan fortælle. Temaet blev udfoldet med henblik på, hvordan forebyggelse af fysisk overbelastning kan understøtte arbejdet ved at se på at tilrettelægge arbejdet med fokus på organisering, kollegaskab, hjælpemidler og teknologier og træning.  

 På Fagligt Træf kunne du:

 • Lytte til faglige oplæg og få ny forskning og viden om ergonomi på social- og sundhedsområdet.
 • Deltage i praksisrettede workshops og sessions, hvor du kan fordybe dig i emner, som er relevante for dig og dine kollegaer.
 • Få inspiration til at arbejde med forflytningskultur og forflytningspraksis.
 • Møde fagfæller med rig mulighed for erfaringsudveksling.
 • Afprøve og få viden om nye teknologier og hjælpemidler.

I workshops og sessions fik deltagerne bl.a. mulighed for at udforske:

 • Match af det rette sejl til den rette borger.
 • Det stærke arbejdsfællesskab.
 • Otte anbefalinger og deres handlingspakker, et værktøj til at forebygge akut fysisk overbelastning.
 • Et fremtidsindblik på træning i arbejdet.
 • Hvordan teknologier kan udfordre fagligheden.
 • Risici og analyse af risici ved forflytning på sygehus, døgntilbud på socialområdet eller i hjemmeplejen.

I kan finde programmet her

Målgruppe

Fagligt træf er for alle der arbejder med eller skal skabe rammer for forflytning og ergonomi i det daglige, det er ledere, forflytningsvejledere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker, arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, døgntilbud på socialområdet og bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.


Senest revideret den 03. oktober 2022