Del: - -

Plenum oplæg

Plenum oplæg 

1. Arbejdstilsynet tegner landskabet for deres fokus på ergonomiske indsatser på områderne hjemmepleje, døgninstitution og hospital i 2022 og 2023

Arbejdstilsynet fortæller om, hvad der er særligt fokus på inden for det ergonomiske arbejdsmiljø ved tilsyn inden for døgn- og hjemmepleje, døgntilbud på social- og hospitalsområdet, på hvilken baggrund Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, og hvad Arbejdstilsynet oplever af typiske arbejdsmiljøproblemer inden for social- og sundhedssektoren. Oplægget rundes af med at se på, hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante inden for social- og sundhedssektoren.

Se powerpoint til oplæg her

V/ Inger Lise Birling og Anna Mette Svanborg, tilsynsførende, Arbejdstilsynet, Region Syd.

2. Et ergonomisk løft

Med afsæt i forskellige ergonomiske interventioner og forløb på offentlige arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren vil besøgsteamet interviewe Therese Gjerde Corfix, virksomhedsleder af ”Sundhedstilbud, Hjemme- og sygepleje” i Slagelse Kommune. Therese vil inspirere os med eksempler fra samarbejdet mellem BFA’s Besøgsteam og Slagelse kommune om forbedring af det ergonomiske arbejdsmiljø.

Find brown paper her

Se tjekliste her

Se powerpoint til oplæg her

V/ Susanne Halle og Trine Billum, arbejdsmiljøkonsulenter, BFA Velfærd og Offentlig administration.

3. Smerter opleves individuelt, men håndteres bedst i fællesskab

Smerter er ofte overset blandt ansatte indenfor social- og sundhedsområdet. Det kan påvirke trivsel, produktivitet sygefravær og håndtering af kerneopgaven. Smerter er en af de største årsager til sygefravær og den hyppigste årsag til for tidlig tilbagetrækning fra arbejde. Fokus på redskaber og arbejdsstillinger er har ikke reduceret forekomsten af smerter medarbejdere, konkluderer NFA. Ofte individualiseres problemet, trods evidens viser at fællesgørelse af problematik og løsninger, er vejen frem.

Se powerpoint for oplæg her

V/ Marie Birk Jørgensen, forskningschef KEA og Toke Jensen, arbejdsmiljøkonsulent Arbejdsmiljø København.

4. Byg broen til fremtiden

Det er altid inspirerende at deltage i Fagligt træf og netværke, opleve nye ideer, cases og få fyldt inspirationstanken helt op. Hvordan omsætter vi bedst muligt de mest relevante ideer på arbejdspladsen? Som afslutning på træffet bygger vi bygger vi broen mellem fremtiden og arbejdsdagen. Vi skal kigge på hvordan vi kan aktivere vores Fremtidssans og skabe overblik over en arbejdsdag, der både indeholder drift + udvikling + nye egenskaber. Det bliver visuelt, spændende og med masser af interaktion.

Se powerpoint for oplæg her

V/ Henrik Good Hovgaard Futurist, Universal Futurist


Senest revideret den 18. april 2023