Del: - -

Workshop oversigt

Workshops med fokus på forflytning

1. Valg af sejl og match med borgerens funktionsniveau

Har du oplevet udfordringer ved at finde det bedste sejl, det som netop matcher borgeren eller patientens udfordringer? I valg af løftesejl er der mange aspekter at forholde sig til som at: Vælge det rette sejl ud fra borgerens funktionsniveau, benytte sejlet mest hensigtsmæssigt, positionere før og efter forflytning. Ved teori og praktisk afprøvning afprøves forskellige typer af sejl, som matches med borgerens funktionsniveau. Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og hjælpere.

Se powerpoint til workshop her

V/ Rikke Hedemand og Katrine Sahner Witzner, Hjælpemiddelcentret, Specialrådgivning, Københavns
Kommune.

2. Mødet med borger og patienter med bariatri

Her kommer vi omkring kompleksiteterne, der er forbundet med mobilisering og forflytning af mennesker med bariatri. Vi gennemgår særlige opmærksomhedspunkter ift. de forskellige kropsformer, etik og kommunikationens betydning for mobilisering, forflytning og positionering.

Der bliver vekslet mellem teori og praksisøvelser, hvor der vil blive anvendt simulationsdragter samt forskellige hjælpemidler. Workshoppen henvender sig til sundhedsfagligt personale, der ønsker øget kendskab til det bariatriske område.

V/ Malene Alexandrowiz, ergoterapeut, Make Rehab Academy.

3. Analyse og valg forflytningshjælpemiddel

Her arbejder vi i grupper med at analysere og afprøve forflytningshjælpemidler målrettet forflytninger fra seng til stol. Analysen vil vise, hvilke krav der stilles til borgerens ressourcer, til miljøet det anvendes i, til medarbejdernes forudsætninger osv.

Vi slutter af med at præsentere og instruere i anvendelsen. Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter, social- og sundhedsassistenter og hjælpere m.fl.

V/ Dorte Vennerstrøm, Nanna Westby og Helle Buggeskov, konsulenter, Spilerdug.

4. Forflytningsalgoritmer – årgang 2022

Slagelse Kommune har revideret forflytningsalgoritmerne fra 2015, da man oplevede et øget fokus på brug af hjælpemidler samt behov for bedre flow. På workshoppen gennemgås historikken om algoritmerne, deres anvendelse, ændringerne, samt hvordan de evt. kan bruges hos dig, og hvordan du kommer i gang med dine egne. Workshoppen henvender sig til alle faggrupper, der arbejder både praktisk og strategisk med forflytningsområdet.

Se powerpoint til workshop her

V/ Caroline Berg, arbejdsmiljøkonsulent, Rigshospitalet, tidligere Slagelse Kommune.

Workshop med fokus på arbejdsfællesskabet

5. Hvordan kan arbejdsfællesskabet understøtte en god forflytningskultur?

Her arbejder vi med arbejdsfællesskabet som nøgle til at understøtte god praksis og kultur omkring forflytning og til at forebygge arbejdsskader. I vil få konkrete eksempler, udvalgte metoder og en model til at skabe et proaktivt arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse og på at styrke det faglige og kollegiale fællesskab om løsningen af kerneopgaven på jeres arbejdsplads. Workshoppen henvender sig til alle ledere og AMR‘er, Trioer, som til daglig har fokus på det gode samarbejde og kollegiale fællesskab.

Se powerpoint til workshop her

V/ Lasse Rønnoe, chefkonsulent, Arbejdsmiljø København og Mads Kristoffer Lund, projektleder,
BFA Velfærd og Offentlig administration.

Workshops med fokus på udendørs aktiviteter, hvor rehabilitering og arbejdsmiljø går hånd i hånd

6. Arbejdsmiljø og udeliv på plejecentre

Kan øget brug af udeliv i pleje- og omsorgsarbejde være løsningen på højt sygefravær blandt SOSU-assistenter og –hjælpere? Det vil et projekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøge. Deltag i workshoppen og hør om vores kortlægning af muligheder og barrierer for brug af udeliv i kerneopgaven og afprøv tiltag på egen krop, som I kan tage i brug på jeres arbejdsplads. Workshoppen henvender sig til medarbejdere og ledere inden for pleje-, sundhedsområdet og det socialpædagogiske felt, der ønsker inspiration til brug af udeliv.

Se powerpoint for workshop her

V/ Mikkel Brandt, Maja Willumsen og Sandra Jacobsen, hhv. forsker og forskningsassistenter,
NFA.

Workshops med fokus på BFA’s otte anbefalinger og handlingspakker for at undgå fysisk overbelastning

7. Forflyt med omtanke - introduktion til BFA’s lærings- og handlingspakker

Hvordan kan du tilgå forflytning på din arbejdsplads og med hvilke værktøjer? BFA’s nye materialer kan understøtte jer, uanset om det f.eks. handler om dårlige vaner, hjælpemidler, borgerens ressourcer eller forflytningskultur. Få en introduktion til materialerne og idéer til, hvordan du arbejder videre med og tager endnu bedre hånd om forflytning på din arbejdsplads. Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og arbejdsmiljøkonsulenter inden for det socialpædagogiske, kommunale og regionale område.

Handlingspakke 2

Se powerpoint til workshop her

V/ Susanne Halle og Trine Billum, arbejdsmiljøkonsulenter i BFA Velfærd og
Offentlig administration.

Workshop med fokus på vold, ulykker, forebyggelse og håndtering

8. Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i forhold til forflytning

Arbejdsulykker inden for social- og sundhedsområdet kan og skal forebygges. Af mange grunde påvirker arbejdsulykker kvaliteten i kerneydelsen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. BFA Velfærd og Offentlig administration har opdateret branchevejledningen ’Forebyggelse og håndtering af ulykker’, og med afsæt heri vil vi arbejde med metoder og værktøjer til at analysere og forebygge ulykker. Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at være opdateret på området.

Se powerpoint for workshop her

V/ Sarah Walter, arbejdsmiljøkonsulent, FOA og Julie Gredal, assisterende gruppefacilitator,
Hjemmeplejen Amager.

9. Vurder risikoen for vold ved forflytning

Risikovurdering og voldsforebyggelse i forbindelse med pleje og forflytninger. I teori og praksis vil vi arbejde med eksempler på, hvordan og hvornår vi oplever følelser og sindstilstande, herunder trusler, vold og aggressiv adfærd. Vi undersøger bl.a., hvorfor patienter og borgere med demens og delirium udviser aggressiv adfærd, taler om effektive metoder til systematisk risikovurdering, og du får tips til at undgå vold ved forflytninger i plejen samt sansestimulering og adfærdsberigelse. Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker et redskab til at forebygge og risikovurdere trusler og vold på deres
arbejdsplads.

Se powerpoint for workshop her

V/ Ann Mathilde Furrer, Arbejdsmiljøkonsulent, Sygehus Sønderjylland.

Workshop med fokus på ibrugtagning af teknologi og hjælpemidler

10. Implementering af teknologi fra idé til brug

Løbende introduceres teknologier inden for forflytning på social- og sundhedsområdet i kommuner og på hospitaler. Det påvirker den måde, arbejdet udføres på, og stiller krav om kvalifikationer til medarbejderne. Hvordan kan du som leder, forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller rådgiver være med til at sikre, at teknologierne bliver godt introduceret på arbejdspladsen? På workshoppen vil du afprøve og arbejde med BFA’s nye redskab til at forankre teknologi på arbejdspladsen. Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med implementering og valg af hjælpemidler og teknologi, med opmærksomhed
på arbejdsmiljø i processen.

Se powerpoint for workshop her

V/ Annemarie Holse, souschef, Teknologisk Institut.


Senest revideret den 18. april 2023