Del: - -

Miniplenum

1. Hvordan påvirke ergonomiske og psykosociale faktorer hinanden i udviklingen af smerter, og hvordan kan arbejdspladserne handle på dette samspil?

Det er ofte sådan at arbejdsdagen består af en række positive og negative sammenfaldende arbejdsmiljøforhold. Det kan bl.a. have betydning for forebyggende tiltag. Hvordan skal vi gribe det an? Det forsøger NFA at svare på ved et forskningsprojekt i hjemmeplejen. Her kigger de nærmere på samspillet mellem de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, og hvordan kollegial støtte, samarbejde og indflydelse kan bidrage til at reducere fysiske belastninger. NFA præsenterer her råd til ledere og medarbejdere, som har afsæt i erfaringer fra tre forskellige hjemmeplejer i Danmark. Miniplenum inddrager deltagerne ved bl.a. at diskutere, i hvilke arbejdssituationer samspillet især kommer til udtryk, og hvordan man kan handle på det i praksis.

V/ Emil Sundstrup, seniorforsker og Ninna Maria Guldager Wilstrup, videnskabelig assistent, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hent Powerpoint her.

2. Muskel- og skeletbesvær - Har kulturen på arbejdspladsen betydning?

Trods talrige indsatser og forsøg på at forebygge MSB er det ikke lykkedes. Flere klager over MSB i spørgeskemaer, som gentages år efter år. Det hidtidige fokus på biomekaniske eller individrettede løsninger har slået fejl. Nyere forskning tyder på, at arbejdspladskulturen i bred forstand, bl.a. ledelsens og medarbejdernes forståelse og håndtering af MSB har en større betydning end hidtil antaget. Gennem spørgeskemaer, observationer og interview har vi undersøgt kulturens betydning for MSB på slagterier og i plejesektoren.

Sammen skal vi diskuterer vores resultater og drøfte hvordan viden om kulturens betydning kan omsættes og hjælpe jer i forebyggelsen og håndtering af MSB på arbejdspladsen.

Henvender sig til ledere, AMR og medarbejdere, som arbejder med forflytning og arbejdsmiljø i praksis på både specialinstitutioner og hospitaler.

V/ Dorte Raaby Andersen, sociolog og Ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Gødstrup

Hent Powerpoint her.

3. Forflytning – de mange bolde

Mini plenum her er i forlængelse af formiddagens plenum oplæg og vil gå i dybden med nogle af de værktøjer/redskaber, som understøtter områderne i den tværgående strategiske indsats på forflytningsområdet i Region Midtjylland: risikovurdering; organisering og ledelse; hjælpemidler og infrastruktur; uddannelse og undervisning; sikkerhedskultur og risikovurdering.

Der bliver vist eksempler på, hvor forskelligt, det kan gribes an på institutioner og hospitaler.

Oplægget giver svar på nogle spørgsmål fx hvordan inddrages HMU og afdelingsledelsen? Indhold og opbygning af forflytningsvejlederuddannelsen. Hvordan arbejdes der med forflytningskulturen? Tilgængelighed af hjælpemidler – hvordan det? Hvilke risikovurderinger bliver der foretaget?

Henvender sig til ledere, AMR og medarbejdere, som arbejder med forflytning i praksis på både specialinstitutioner og hospitaler.

V/ Ulla Madsen og Helene Pallesen, arbejdsmiljøkonsulenter, Region Midtjylland

Hent Powerpoint her.

4. Rette hjælpemiddel til Anna, Børge og Carla

Vi arbejder i grupper med tre cases Anna, Børge og Carla, der repræsenterer forskelligt funktionsniveau, den stående, siddende og liggende borger. 

I et aktivt samspil med udstillere på Fagligt Træf og jer finder vi løsninger på de rette lpemidler til case-borgeren.

Udstillere stiller deres ekspertviden og deres hjælpemidler til rådighed for afprøvning og i samarbejde med jeres erfaringer får vi løst forflytningscasen med gode tips og tricks med på vejen.

Du får:

  • Viden om graduering af brug af hjælpemidler og teknologiers anvendelse i fht. borgers funktionsniveau
  • Kendskab til tips og tricks ved brug af hjælpemidler og teknologier til forflytning/pleje ud fra givne praksis situationer.

Henvender sig til alle, som arbejder med forflytning i praksis på både specialinstitutioner, hjemmepleje og hospitaler.

Dette miniplenum vil udvikle sig løbende frem mod træffet. 

V/Anja Jensen, Astrid Nygaard Larsen og Lisbeth Morten fysio- og ergoterapeuter,  Århus Kommune

Hent PowerPoint her.


Senest revideret den 14. september 2023