Del: - -

Plenum oplæg

Plenum oplæg tirsdag d. 5. september 2023

Er der sammenhæng mellem det psykosociale arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær (MSB)?

Har det mentale arbejdsmiljø betydning for udvikling af MSB?

Temaet bliver udfoldet gennem erfaringer fra praksis og oplevelser og data, samlet gennem praksis på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling i Holbæk. Muskelskeletbesvær er en hyppig forekommende tilstand med tæt relation til arbejdsforhold. Behandlingen og rehabiliteringen er multifaktoriel og der er mange parter involveret. Det er især vigtigt at arbejdspladsen bliver en del af den rehabiliterende plan, hvilket stiller store krav til psykosociale faktorer som tryghed og støtte. Der vil blive præsenteret en ny model for sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen, der søger at styrke det psykosocial arbejdsmiljø.

V/ Ole Steen Mortensen, professor, overlæge, Arbejds– og socialmedicinsk Klinik Holbæk Sygehus

Hvad siger forskning om sammenhængen mellem ergonomiske, arbejdsorganisatoriske og psykosociale forhold? - og har det betydning for hvordan vi løser vores pleje og omsorgsarbejde?

Gennem ny forskning vises sammenhængen mellem ergonomiske, arbejdsorganisatoriske og psykosociale faktorer.

Hvordan bliver fysiske arbejdskrav, brug af hjælpemidler ved plejesituationer, og udvikling af smerter og sygefravær påvirket af faktorer på organisations-, ledelses-, team-, og medarbejder-niveau?

Hvilken betydning har interaktionen med borgerne på medarbejdernes arbejdsmiljø? Hvordan kan arbejdet tilrettelægges og organiseres, så det ikke alene reducerer risiko for muskelskeletbesvær, men styrker ’muskelskeletsundheden’. Og hvordan kan der opbygges en forebyggelseskultur på arbejdspladsen – hvilken rolle har lederen i dette?

V/ Charlotte Nørregaard Rasmussen, seniorforsker, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Plenum oplæg onsdag d. 6. september 2023

Den systematiske tilgang til forflytningsområdet

”Ergonomi og forflytning”  - er et strategisk indsatsområder, som ledelsen og MED-organisationen i Region Midtjylland har valgt for at nå regeringens 2030-mål for arbejdsmiljø.

Ved at anvende de rigtige hjælpemidler i det daglige arbejde med forflytning og håndtering af personer på specialinstitutioner og hospitaler, kan arbejdsulykker og nedslidning – og derved mange smerter og megen muskel-skeletbesvær - forebygges. Ud over hjælpemidler omhandler indsatsen 4 andre områder: organisering og ledelse; uddannelse og undervisning; sikkerhedskultur og risikovurdering.

Hør hvordan der gennem flere år har været arbejdet systematisk med de 5 områder og hvilken effekt, det har haft på sikkerhed, ulykker, sygefravær og økonomien.

V/ Ulla Madsen og Helene Pallesen, arbejdsmiljøkonsulenter, Region Midtjylland

Tal om smerter- tag handling sammen

Smerter er en realitet for mange medarbejdere. Omkring hver femte voksne i Danmark lever med kroniske smerter, som kan have betydning for den enkeltes trivsel og for arbejdspladsen som helhed.

Smerter er en af de største årsager til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor er der mange grunde til at tale om og tage handling sammen i forhold til smerter. Smerter kan være udfordrende at håndtere, både for den enkelte og for arbejdspladsen. 

Oplægget er en kort introduktion til værktøjerne ’Tal om smerter – tag handling sammen’ et nyt materiale fra BFA Velfærd og Offentlig administration. 

V/ Toke Jensen og Maja Schønheyder, arbejdsmiljøkonsulenter Arbejdsmiljø København

Sjovt at du si’r det!

Oplev et foredrag om arbejdsglæde, om hvordan vi sammen kan være med til at sikre et humørfyldt arbejdsmiljø.

Vi ved, at humor er med til at skabe relationer, og at den kan være en ventil for frustrationer og dermed et stærkt værktøj til at styrke trivsel og arbejdsglæde.

Her sætter vi fokus på, hvordan vi i hverdagen kan blive bedre til at opdage humoren og ikke mindst anvende den.

Vi kikker med i Runes værktøjskasse og får eksempler og redskaber til, hvordan du og dine kollegaer med humor kan håndtere store og små frustrationer som hverdagen byder på, så I sammen kan bidrage til et godt/ humoristisk arbejdsmiljø.

V/ Rune Green, humorist


Senest revideret den 11. april 2024