Del: - -

Kendetegn for den gode forflytter

Her er en række punkter, som angiver, hvordan den gode forflytter agerer i forskellige situationer. Det gælder i høj grad om at være bevidst - om såvel dig selv som borgeren.

Kan tænke nye løsninger med de midler, der er for hånden

 • Tænk kreativt.
 • Et stiklagen kan f.eks. bruges som håndtag eller ”armforlænger” i en nødssituation.

Kan sætte sig ind i borgerens situation og give støtte og tid

 • Vær opmærksom på, at en forflytning er en situation, som for nogle borgere kan føles, som om du kommer for tæt på.
 • Brug dit kropssprog til at skabe tillid og tryghed, og vær opmærksom på de signaler, du modtager.

Har overblik og arbejder struktureret

 • Du kan aldrig helgardere dig mod uventede situationer, men du kan forebygge dem ved at gå systematisk til værks.
 • Hvis du har fundet en metode, som får forflytningerne til at gå lettere, så husk at give dine kolleger mulighed for at lære af det.

Er kropsbevidst, har en god kropsfornemmelse og er i god træningstilstand

 • Pas godt på din krop – uden den er du ikke til megen hjælp.

Har en god forflytningsteknik, og bruger de nødvendige hjælpemidler

 • Som ansat har du krav på instruktion i teknikker og hjælpemidler – og pligt til at overholde retningslinjerne.

Er konsekvent og overholder de aftaler, der er lavet om at bruge hjælpemidler m.m.

 • Husk dog, at en aftale eller en forflytningsbeskrivelse ikke skal gennemføres slavisk uden hensyn til den aktuelle situation.
 • Oplever du, at en aftale eller en forflytningsbeskrivelse er forældet (hvis f.eks. borgerens permanente tilstand har ændret sig), så tag det op i personalegruppen eller med din leder.

Har et godt samspil med borgeren, og får ham til at gøre så meget som muligt selv – og giver den nødvendige tid til det

 • Det indebærer også, at du giver dig tid til at fortælle, hvad der skal ske og hvem der gør hvad.

Siger til, når vedkommende har brug for hjælp

 • Sæt ikke din egen eller borgerens sikkerhed over styr – men bevar roen og tilkald en kollega.

Senest revideret den 22. april 2020