Del: - -

God forflytningskultur giver god praksis

Den gode forflytningspraksis handler ikke kun om forflytningsteknik, hjælpemidler og instruktion. Den handler også om forflytningskulturen på arbejdspladsen.

Det er fx jeres holdning til sundhed, den måde I forstår det gode samarbejde, læring og videndeling, støtten fra kollegerne og den måde I tilrettelægger arbejdet på.

Udvikling af Forflytningskulturen på arbejdspladsen vil være et bidrag til indsatsen for at øge kvaliteten af behandling og pleje, fremme fagligheden og sikre det gode arbejdsmiljø. Den gode forflytning er altså ikke bare noget vi gør for at undgå ulykker og nedslidning.

Et fælles anliggende

Udvikling af Forflytningskulturen er et anliggende for alle – både ledelse, medarbejdere og borgere. Men I har forskellige roller og interesser:

Ledelsens ansvar er at skabe de gode rammer for arbejdsmiljø og forflytninger. Ved at skabe gode vilkår for gode forflytninger skaber ledelsen også forudsætningerne for, at medarbejderne kan udføre arbejdet med god kvalitet og høj faglighed, samtidig med at de er med til at fremme både egen og borgernes sundhed.

Medarbejderne skal udføre forflytningerne ud fra de retningslinjer, som arbejdspladsen har for den gode forflytningspraksis. Medarbejderne tager udgangspunkt i såvel borgerens behov og ressourcer som de faglige mål med plejen og egne kompetencer, når de tilrettelægge arbejdet med forflytninger.

Borgerne modtager hjælp til forflytning, og samarbejder med personalet, så det bliver muligt at gennemføre de gode forflytninger i praksis.

Forflytningsblomsten

Erfaringer fra arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet viser, at der er flere forskellige områder, som har betydning for Forflytningskulturen.

De er vist i Forflytningsblomstens 8 blade, som hver repræsenterer et af områderne.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udviklet værktøjerne Forflytningsblomsten som du kan se her og Forflytningsspillet som du kan hente her, som I kan bruge til at forbedre jeres forflytningspraksis gennem dialog til at sætte fokus på samarbejde og kulturen på jeres arbejdsplads. Værktøjerne er udviklet specielt til jer, der arbejder med forflytning. 

Se også

Se også, hvordan en god forflytningspolitik på jeres arbejdsplads kan sikre både medarbejdere og borgere en god oplevelse, i forbindelse med forflytninger i hverdagen

Se forflytningspolitik her.


Senest revideret den 11. september 2020