Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her

Erfaringer fra Samsø Kommune

På mange arbejdspladser bliver det faste personale i kortere eller længere perioder suppleret med vikarer. Selvom en vikar måske kun skal være på institutionen i få måneder, er en grundig introduktion en god investering på lang sigt.

Det mener den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i Samsø Kommune og deler ud af gode erfaringer med, hvordan man kan lave et realistisk, men godt introduktionsforløb for vikarer:

"At have et ordentligt introduktionsprogram for nyansatte vikarer er til glæde for alle, både det faste personale, borgere/brugere og vikarerne selv. Det er altid en afvejning i den enkelte institution, hvor mange kræfter man vil og især kan bruge på det. Men hvis man skal have fx en ferieperiode til at køre glat, så er det utrolig vigtigt, at man sætter fokus på introduktionen. Jeg oplever, at de ressourcer, man sætter af til det, er utrolig godt givet ud i det lange løb". Sådan lyder erfaringerne fra Hedvig Hauge, der er uddannelsesansvarlig sygeplejerske i Samsø Kommune. Hun står for den generelle koordination af introduktionsprogrammer til nyansatte, praktikanter og vikarer i kommunens hjemmepleje og plejehjem.

Introduktionen af nyt personale er ikke bare en god idé. Det er faktisk også lovpligtigt. Arbejdsgiveren har ifølge Arbejdsmiljøloven pligt til at sørge for, at ikke blot de faste medarbejdere, men også midlertidigt ansatte får den "nødvendige oplæring og instruktion", der skal til, for at arbejdet kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. De ansatte har på den anden side pligt til også at efterleve de instruktioner, der bliver givet dem.

Den individuelle vurdering er vigtig

Men præcist hvor meget oplæring, den enkelte vikar helt konkret har brug for eller krav på, siger loven ikke noget om. Det er en vurdering, som skal foretages lokalt ude på arbejdspladsen. I Samsø Kommune har man ikke udarbejdet et særligt introforløb for vikarer på plejehjemmet, men et mere generelt introduktionsprogram for nye medarbejdere. "Der er selvfølgelig nogle ting, man kan sortere fra, hvis en medarbejder kun skal være der et par måneder. Men det handler jo ligeså meget om, hvor meget erfaring og uddannelse, den enkelte vikar møder op med." Denne individuelle vurdering er det vigtigste pejlemærke, mener Hedvig Hauge.

Et andet spørgsmål, der melder sig på banen er, hvad det er, man som afløser har brug for at vide om forholdene i den enkelte institution. Her har Hedvig Hauge rådført sig med det faste personale, fordi det er dem, der kender de daglige rutiner og ved, hvad der er væsentligt. "Det faste personale har også en interesse i, at vikarerne er så godt klædt på som muligt. Så glider arbejdet lettere for alle."

Introduktion på to niveauer

Introduktion af nyt personale kræver tid og ressourcer. På arbejdspladser, hvor man kæmper med sygefravær og underbemanding, kan det være svært at tage for meget tid fra de daglige plejeopgaver. I Samsø Kommune har man derfor valgt at dele introduktionen op i to dele: En dag, hvor Hedvig Hauge introducerer overordnet til arbejdspladsen og organisationsplanen, og et par efterfølgende dage, hvor vikaren går med en fastansat som "føl" ude i grupperne. "Det er en helt klar fordel, at jeg tager mig af den generelle introduktion. Jeg indgår ikke i den daglige normering, og derfor er jeg ikke afhængig af sygemeldinger og spidsbelastningsperioder blandt personalet."

Om indholdet af de to introduktionsforløb fortæller Hedvig Hauge: "Vi vil gerne give vores nye medarbejdere et overblik over den organisation, de skal indgå i. Derfor giver jeg dem en rundvisning, fortæller dem om vores organisationsplan, og informerer dem om vores samarbejdspartnere (fx læge, sygehus mm.). Derudover beskriver jeg, hvilke overordnede funktioner der ligger i arbejdet, jeg orienterer om hygiejniske procedurer, og så gør jeg meget ud af at fortælle om etik og tavshedspligt på vores arbejdsplads".

Hvor mange et par dage, der efterfølgende er brug for som "føl" hos en fast medarbejder, afhænger af den enkelte vikars uddannelse og erfaring. Den medarbejder, man er "føl" hos, fungerer efterfølgende som en kontaktperson, som vikaren kan komme til, hvis der opstår spørgsmål. Ude i de enkelte grupper er der desuden lavet specifikke introduktionsprogrammer, så kontaktpersonerne ved, hvad de skal være opmærksomme på, når de har "føl" med rundt.

Forflytning

En anden ting, som det er vigtigt at introducere nye medarbejdere til, er forflytning – både de overordnede forflytningsprincipper og de procedurer, der er aftalt på den enkelte arbejdsplads. Som arbejdsgiver har man pligt til at give instruktion i forflytning – også til midlertidigt ansatte. Undersøgelser viser, at det oftest er de nyansatte, der rammes af arbejdsulykker, når de skal forflytte – simpelthen fordi de ikke er inde i rutinen og ikke kender vanerne på arbejdspladsen. "Det er utroligt vigtigt, at vores nye medarbejdere hurtigt får en viden om og erfaring med forflytning", fortæller Hedvig Hauge og fortsætter: "Hos os er det gruppelederne i de enkelte grupper, der er ansvarlige for, at nye medarbejdere bliver tilmeldt forflytningskurser hos forflytningsvejlederne. Ambitionen er, at vikarerne kommer til inden for den første uge – men det kan selvfølgelig være svært at udleve i praksis".

Et godt førstehåndsindtryk er alfa omega

Overordnet set oplever Hedvig Hauge, at det at sætte fokus på introduktionen af nye medarbejdere har en god effekt i alle hjørner af organisationen. Derudover har det samlet set en stor værdi, at vikarerne kommer ind i organisationen på en "stille og rolig måde" og ikke bliver kastet direkte ind i de ofte travle rutiner ude i de enkelte grupper. "Vores tilrettelæggelse har skabt mulighed for, at der den første dag er tid til at sige ordentligt velkommen og sætte sig ned og drikke en kop kaffe. Selvom man måske ikke lige umiddelbart tænker, at det er den vigtigste prioritet, når man i forvejen løber stærkt for at få tingene til at hænge sammen, så er det faktisk meget afgørende at vise dette overskud. Det er alfa omega i forhold til at give et godt førstehåndsindtryk og gøre en ny medarbejder tryg ved at skulle være her."


BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet en pjece med information om forflytning til nyansatte: 'Tænk dig om - før du forflytter'. Læs mere og hent pjecen på Arbejdsmiljøweb.dk.


Senest revideret den 22. april 2020