Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her

Erfaringer fra danske projekter

På denne side kan du læse om fire evaluerede indsatser i forflytning.

Forebyggelsesfonden har støttet tre projekter, der har øget fokus på brug af forflytningshjælpemidler i kommuner og på sygehuse. Der er ikke tale om forskning, men erfaringerne er beskrevet i tre rapporter. Anbefalingerne er implementeret i indholdet på forflyt.dk. Nederst er erfaringerne fra et regionalt videndelingsprojekt.

Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune

120 medarbejdere var med til at udvikle og implementere fire forflytningsalgoritmer. Forflytningsinstruktører og øvrigt personale blev undervist. Effekten blev undersøgt gennem et år. Slagelse Kommune bruger stadig metoden og har implementeret den i hele ældreplejen. Projektet blev afsluttet i januar 2013.

Resultatet var et fald i selvrapporteret, forflytningsrelateret sygefravær fra 75 til 5 dage/år. Det generelle fravær på grund af besvær i bevægeapparat faldt markant. (Lænderyg 123 til 22 dage, nakke/skuldre fra 67 til 14 dage, knæ fra 26 til 5 og hånd fra 60 til 21 fraværsdage.
Læs hele evalueringsrapporten 

Fokus – flyt fokus – forflyt sikkert

Seks sengeafsnit på Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital gennemførte i 2010-11 et projekt med formålet at øge brugen af hjælpemidler. Der blev tilført hjælpemidler, personalet blev uddannet, og organisationen ændret.

Resultatet var en øget brug af hjælpemidler. Der var et fald i antallet af medarbejdere med selvoplevet lænderygbesvær i 7-90 dage. Projektets erfaring var blandt andet, at 90 pct. af alle forflytninger kunne foretages med fem hjælpemidler til rådighed. Aarhus Universitetshospital er ved at lave en videoguide på deres hjemmeside om De fantastiske fem hjælpemidler.

MAKS projektet i Nordfyns og Varde Kommune

Hjælpemiddelinstituttet gennemførte i 2008-10 et projekt om maksimal brug af hjælpemidler. Formålet var at forebygge nedslidning af plejepersonalet.

Der blev lavet forflytningspolitikker, kurser og forbedrede procedurer for formidling af hjælpemidler. Varde Kommune købte flere hjælpemidler, og personalet blev involveret i valget.

Der kunne ikke på den korte bane måles nogen helbredsmæssig effekt, men betydeligt flere var tilfredse med den måde, deres forflytninger foregår på. Rapporten om MAKS-projektet indeholder en række anbefalinger til organisering af forflytningsarbejdet. Blandt andet:

  • Fokus skubbes fra forflytningsteknik til brug af hjælpemidler
  • Der udarbejdes en forflytningspolitik med klare procedurer for, hvordan hjælpemidler bevilges
  • Øget antal af forflytningsvejledere til den faglige støtte
  • En ressourceperson udpeges til at rådgive i komplicerede sager
  • Billedbog til brug og valg af hjælpemiddel
  • To dages kursus i hjælpemidler hvert år for al plejepersonale
  • Alle interessenter inddrages i omorganisering af arbejdet

Forflytning på plejecentre, Velfærdsinnovation Sjælland

Holbæk, Køge, Lejre, Næstved, Roskilde, Solrød og Sorø har deltaget i et videndelingsprojekt, som blev tilbudt af Velfærdsinnovation Sjælland. Målet var at udveksle erfaring og indhente viden som grundlag for at udvikle og implementere god praksis for forflytningsorganisering på plejecentre. 

Flere kommuner ændrede i forbindelse med projektet arbejdsgange og der kom øget fokus på brug af hjælpemidler og forflytningsbeskrivelser. 


Senest revideret den 11. januar 2022