Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Vejledninger og værktøjer

På denne side finder du vejledninger til forflytningspraksis, til introduktion af nyansatte og du finder værktøjer til arbejde med forflytninger. Klik på billedet og bestil materialerne eller hent dem som pdf.

Vejledninger

Forflytningspraksis

Forflytningsguiden

Guide til forflyt-
ningsvejlederen

Forflytningskultur

Se også: 

Du kan også hente den lille folder
Tænk dig om - før du forflytter
Det er ikke kun en folder med infor-
mation til nyansatte - den indeholder
også otte gyldne regler om forflytning,
som I fx kan hænge op på jeres arbejds-
plads.

 

Værktøjer

Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en realitet for mange medarbejdere, men det er muligt at sætte ind mod MSB ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Materialet ´Tag snakken - Bryd vanerne` kan støtte jer i at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Læs først vejledningen og brug derefter dialogværktøjet og mødekittet. 

Vejledning: Tag snakken bryd vanerne 

Dialogværktøj: Tag snakken - bryd vanerne 

Metodeværktøj

Metodehæfte: Forebyg muskel- og skeletbesvær

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær


Forflytningspyramider

Den fusionerede forflytningspyramide*

Ergonomipyramiden - Daginstitution 

 

* Den fusionerede forflytningspyramide er en sammenskrivning af de tidligere tre pyramider (til ældre-, sygehus- og døgnområdet). Konceptet er det samme - nu blot i revideret form.

Forflytningspyramiderne kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen. Som i den kendte madpyramide, er essensen, at man skal bruge mest fra nederste felt i pyramiden, men alle felter skal anvendes i en god forflytningsteknik. 

Budskaberne i forflytningspyramiderne kan også anvendes i forbindelse med personalemøder, på kurser i forflytningsteknik eller andre sammenhænge, hvor I diskuterer forflytning i praksis. For at hjælpe med at sætte dialogen i gang, giver vi forslag til spørgsmål (primært bygget på Den fusionerede forflytningspyramide), I kan stille hinanden på de forskellige niveauer i pyramiden.

I kan hente dialogspørgsmålene til den fusionerede forflytningspyramide her (åbner i nyt vindue)

 

Spil og møder

 
Forflytningsblomsten  

Forflytningsspillet


Senest revideret den 8. juli 2020