Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær
Hent værktøjskassen
Del: - -

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er grundstammen i arbejdet. Den består af lederen og en valgt arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte arbejdsplads. Arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige opgaver med arbejdsmiljøet. De vigtigste opgaver er:

  • Arbejdspladsvurdering, APV, som griber ind i mange af de andre opgaver og er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet. APV er nødvendig, hvis der sker ændringer i forholdene på arbejdspladsen – f.eks. ombygning, flytning eller nye arbejdsmetoder. Læs mere om APV på Godtarbejdsmiljø
  • Planlægning, som blandt andet handler jeres opgaver i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri.
  • Ulykkesanalyse: Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker er en anden vigtig arbejdsmiljøopgave, som involverer lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om ulykker på Godtarbejdsmiljø

Det strategiske arbejde

Det strategiske arbejde med planlægning og koordinering af arbejdsmiljøindsatser foregår i arbejdsmiljøudvalget, der er sammensat af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er f.eks. her:

  • at der samles op på de APV’er, som de enkelte arbejdspladser har udarbejdet.
  • at man drøfter antallet af arbejdsulykker og indsatser for at nedbringe antallet af ulykker.
  • at man analyserer sygefraværet og drøfter, hvad man kan gøre for at nedbringe det.
  • at der udarbejdes politikker f.eks. forflytningspolitikker.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen


Senest revideret den 17. august 2023