Del: - -

Sessions

1. Inddrag arbejdspladsen i sygefraværsforløbet

Hør om hvordan ny sygefraværsforskning blev til en tjekliste til håndtering og forebyggelse af sygefravær i praksis. Vi ser på ”Tilbage Til Arbejdet” – modellen, som er udviklet ud fra flere års forskning i sygefraværsindsatser. Vi ser på, hvordan Bornholms Hospital omsatte modellen i praksis med inddragelse af hele hospitalet, og hvordan TTA-modellen blev baggrund for ny politik, vejledning og tjekliste om sygefravær. Vi gennemgår modellens faser og de tiltag, der kan iværksættes på arbejdspladsen.

V/ Ulrik Gensby, sygefraværsforsker, Team Arbejdsliv og Tove Beck Kofoed, arbejdsmiljøkonsulent,
Bornholms hospital.

2. Intelligent Motion

Hør her om hvorfor det kun tager 12 minutter om dagen at forebygge smerter i ryg og nakke og som bonus bevare en god kondition og arbejdsevne. Træningen må tilpasses den enkelte, og det intelligente ligger i at vælge de rigtige øvelser og belastninger.

I Intelligent Motion indgår den belastning, man udsættes for i arbejdsdagen, ens niveau af smerter og ens generelle helbredstilstand som udgangspunkt for at lave et målrettet og personligt program. Giver arbejdspladsen tid og rum, kan træningen også styrke det sociale fællesskab. I får gode idéer til at komme godt i gang med Intelligent Motion.

Hent 'Intelligent motionsark' her

Hent 'Opvarmning til intelligent træning' her

Læs artiklen 'Træn intelligent i arbejdstiden og opnå et bedre arbejdsliv'

V/ Tina Dalager, Associated professor, for Fysisk aktivitet og Sundhed i Arbejdsliv SDU.

3. Teknologisk omsorg

Indførelse af velfærdsteknologier i omsorgs- og plejearbejde skal gøre det muligt at arbejde smartere, skabe kvalitetsløft og gøre borgerne mere selvhjulpne. Hvad det betyder for arbejdet?

Her er fokus, hvordan velfærdsteknologier kan skabe nye omsorgsrelationer og ændre arbejdets mening og indhold, og hvordan ledere og medarbejdere kan agere for at sikre, at velfærdsteknologier kan bevæge arbejdets mening og indhold i den rigtige retning. Deltagerne
inddrages gennem oplæg og diskussion.

V/ Annette Kamp, professor, Sidsel Lond Grosen, lektor og Agnete Meldgaard Hansen, lektor, Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet.

4. Hvorfor er risikovurdering alfa og omega i forebyggelsen af ulykker og
fysisk overbelastning? Inden for hjemmeplejen

Hvad forstår vi ved risikovurdering i plejen, og hvordan omsætter vi det praktisk i forhold til den enkelte borger? Overvej selv hvor og hvornår en risikovurdering starter hos dig/jer: Når du står i den konkrete situation hos borgeren? Når du møder ind på vagt og tjekker på dine kommende besøg? Når du, som forflytningsvejleder, hører lidt snak i krogene? Når du …..
Oplæg og arbejde med individuelle tjekpunkter i forhold til om dig og din arbejdsplads arbejder forebyggende med risikovurderinger.

V/ Anne Mette Søndergaard, arbejdsmiljøkonsulent, Sorø kommune.

5. Hvorfor er risikovurdering alfa og omega i forebyggelsen af ulykker og
fysisk overbelastning? Inden for døgninstitutionsområdet

Det er ikke nok at have rigtige hjælpemidler og kende til korrekte forflytningsteknikker, hvis man vil undgå forflytningsulykker eller forebygge belastninger. Her vil der, som i de to andre sessioner om risikovurdering, blot rette mod døgninstitutions- området. Nærmere omtale følger.

Find dokument om risikoprofil her

Find dokument om risikovurdering her

V/ Anja Baker, ergoterapeut og viseområdechef, Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland.

6. Hvorfor er risikovurdering alfa og omega i forebyggelsen af ulykker og
fysisk overbelastning? Inden for hospitalsområdet

Det er ikke nok at have rigtige hjælpemidler og kende til korrekte forflytningsteknikker, hvis
man vil undgå forflytningsulykker eller forebygge belastninger.
Vi ser på:

  • Risikovurdering ved forflytning på sengestue til gavn for patientsikkerheden og i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.
  • Hvordan man kan forberede sig på patientens funktionsniveau, inden man går ind til patienten. 
  • Hvordan situationen tackles, når patientens funktionsniveau skifter undervejs i selve forflytningen.
  • Hvordan man kan forholde sig til krav fra patienter, pårørende og det tværfaglige personale, der kan få betydning for egen risikovillighed.

På Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital har vi fået et strakspåbud fra AT og et aftaleforløb på forflytninger. Det giver eftertanke og har igangsat initiativer og læringsprocesser om risikovurdering og forflytningskulturer, vi gerne vil dele med jer.

V/ Marie Midthjell, forflytningsvejleder og Line Villefrance Harkamp, arbejdsmiljøkonsulent, Bispebjerg Hospital.


Senest revideret den 11. april 2024