Del: - -

Om Fagligt Træf 2023

Fagligt Træf 5.-6. september 2023 på Nyborg Strand

Træffet er afholdt. Muskel- og skeletbesvær (MSB) påvirkes af mange forhold også flere end de fysiske belastninger i arbejde. Oplevelsen af smerter og at have ondt kan hænge sammen med forhold, som samarbejde i arbejdsfællesskabet, indflydelse på arbejdet, organisering af arbejdet, brug af hjælpemidler og teknologier m.v.

På Fagligt Træf fokuserer vi på at forstå samspillet mellem MSB og de psykosociale påvirkninger i sammenhæng med arbejdet indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet.

Vi retter fokus på betydningen af de psykosociale forhold, som kan spille ind på god ergonomi, oplevelsen af smerter, MSB og arbejdspladsens kultur, som påvirker arbejdsmiljøet, når vi udøver forflytning, pleje-, social og sundhedsarbejde i praksis. 

 På Fagligt Træf kan du:

  • Lytte til faglige oplæg og få ny forskning og viden om ergonomi på social-, sundheds- og omsorgsområdet.
  • Deltage i praksisrettede workshops og miniplenum, hvor du kan fordybe dig g udfordre dig selv, med emner som er relevante for dig og dine kollegaer.
  • Få inspiration til at arbejde med udvikling af godt arbejdsmiljø, forflytningskultur og flerstrenget indsats.
  • Møde fagfæller med rig mulighed for erfaringsudveksling.
  • Afprøve og få viden om nye teknologier og hjælpemidler.

For at få et godt udbytte af træffet og kunne følge op efterfølgende lokalt hos jer anbefaler vi at I tilmelder jer flere fra samme arbejdsplads.

Find programmet her.

Målgruppe

Fagligt træf er for alle der arbejder med eller skal skabe rammer for forflytning og ergonomi i det daglige, det er ledere, forflytningsvejledere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker, arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, døgntilbud på socialområdet og bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.

Vox pop Fagligt Træf 2023

Hvad optog deltagerne på konferencen Fagligt Træf 2023? Vi fangede nogle af deltagerne på konferencens sidste dag. Hør i videoen, hvad de hver især tog med hjem.

Fagligt Træf 2023

Senest revideret den 7. december 2023