Del: - -

Program

Dag 1: Tirsdag den 5. september

8.30

Ankomst, registrering og morgenkaffe

9.00-9.15

Velkomst: Åbning af træf – velkommen til Fagligt Træf 2023

9.15-9.55

Plenum: Er der sammenhæng mellem det psykosociale arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær (MSB)? Har det mentale arbejdsmiljø betydning for udvikling af MSB?

 

Temaet bliver udfoldet gennem erfaringer fra praksis og oplevelser og data, samlet gennem praksis på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling i Holbæk. Muskelskeletbesvær er en hyppig forekommende tilstand med tæt relation til arbejdsforhold. Behandlingen og rehabiliteringen er multifaktoriel og der er mange parter involveret. Det er især vigtigt at arbejdspladsen bliver en del af den rehabiliterende plan, hvilket stiller store krav til psykosociale faktorer som tryghed og støtte. Der vil blive præsenteret en ny model for sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen, der søger at styrke det psykosocial arbejdsmiljø.

V/ Ole Steen Mortensen, professor, overlæge, Arbejds – og socialmedicinsk Klinik Holbæk Sygehus

09.55-10.20

Plenum: Hvad siger forskning om sammenhængen mellem ergonomiske, arbejdsorganisatoriske og psykosociale forhold? - og har det betydning for hvordan vi løser vores pleje og omsorgsarbejde?

 

Gennem ny forskning vises sammenhængen mellem ergonomiske, arbejdsorganisatoriske og psykosociale faktorer. Hvordan bliver fysiske arbejdskrav, brug af hjælpemidler ved plejesituationer, og udvikling af smerter og sygefravær påvirket af faktorer på organisations-, ledelses-, team-, og medarbejder-niveau?

Hvilken betydning har interaktionen med borgerne på medarbejdernes arbejdsmiljø? Hvordan kan arbejdet tilrettelægges og organiseres, så det ikke alene reducerer risiko for muskelskeletbesvær, men styrker ’muskelskeletsundheden’. Og hvordan kan der opbygges en forebyggelseskultur på arbejdspladsen – hvilken rolle har lederen i dette?

V/ Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, seniorforsker, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

10.20-10.25

Plenum oplæg: Bevægelse. 

10.25-11.15

Pause og udstilling: Netværk, oplev og afprøv teknologier og hjælpemidler hos udstillerne – tag en forfriskning

11.15-12.45

Workshops - runde 1

 

Ti workshops kører parallelt
Se oversigt over workshops her 

12.45-14.00

Frokost

Oplev og afprøv hos udstillerne, besøg BFA’s stand, hør nærmere om BFA’s besøgsteam.

14.00-15.30

Workshops - runde 2

Ti workshops kører parallelt
Se oversigt over workshops her

15.30-16.45

Pause og udstillingTid til at netværke, være nysgerrig, opleve og afprøve teknologier og hjælpemidler hos udstillerne. Besøg også BFA og hør nærmere om BFA’s besøgsteam.

18.00

Underholdning i sal A og B.

19.15

Middag

 

Der serveres middag i restauranten.

 

 

Dag 2: Onsdag den 6. september

8.45-9.15

Godmorgen

9.15-9.45

Plenum: Den systematiske tilgang til forflytningsområdet

”Ergonomi og forflytning”  - er et strategisk indsatsområder, som ledelsen og MED-organisationen i Region Midtjylland har valgt for at nå regeringens 2030-mål for arbejdsmiljø. Ved at anvende de rigtige hjælpemidler i det daglige arbejde med forflytning og håndtering af personer på specialinstitutioner og hospitaler, kan arbejdsulykker og nedslidning – og derved mange smerter og megen muskel-skeletbesvær - forebygges. Ud over hjælpemidler omhandler indsatsen 4 andre områder: organisering og ledelse; uddannelse og undervisning; sikkerhedskultur og risikovurdering.

Hør hvordan der gennem flere år har været arbejdet systematisk med de 5 områder og hvilken effekt, det har haft på sikkerhed, ulykker, sygefravær og økonomien.

V/ Ulla Madsen og Helene Pallesen, arbejds- miljøkonsulenter, Region Midtjylland

9.45-10.10

Plenum: Tal om smerter- tag handling sammen.

 

Smerter er en realitet for mange medarbejdere. Omkring hver femte voksne i Danmark lever med kroniske smerter, som kan have betydning for den enkeltes trivsel og for arbejdspladsen som helhed.  Smerter er en af de største årsager til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra

arbejdsmarkedet. Derfor er der mange grunde til at tale om og tage handling sammen i forhold til smerter. Smerter kan være udfordrende at håndtere, både for den enkelte og for arbejdspladsen. 

Oplægget er en kort introduktion til værktøjerne ’Tal om smerter – tag handling sammen’ et nyt materiale fra BFA Velfærd og Offentlig administration.  

V/ Toke Jensen og Maja Schønheyder, arbejdsmiljøkonsulenter Arbejdsmiljø København.

10.10-11.00

Pause og udstilling

Oplev og afprøv teknologier og hjælpemidler hos udstillerne – og få kaffe og te med lidt lækkert.

11.00-12.30

Miniplenum

Se oversigt over miniplenum her

12.30-13.30

Frokost og mulighed for at få set og spurgt om det sidste i udstillingen.

13.30-14.15

Plenum: Sjovt at du si’r det!

Oplev et foredrag om arbejdsglæde, om hvordan vi sammen kan være med til at sikre et humørfyldt arbejdsmiljø.

Vi ved, at humor er med til at skabe relationer, og at den kan være en ventil for frustrationer og dermed et stærkt værktøj til at styrke trivsel og arbejdsglæde.

Her sætter vi fokus på, hvordan vi i hverdagen kan blive bedre til at opdage humoren og ikke mindst anvende den. Vi kikker med i Runes værktøjskasse og får eksempler og redskaber til, hvordan du og dine kollegaer med humor kan håndtere store og små frustrationer som hverdagen byder på, så I sammen kan bidrage til et godt/ humoristisk arbejdsmiljø.

V/ Rune Green, humurist

14.15-14.30

Tak for i år

 

Afrunding af Fagligt Træf 2023


Senest revideret den 28. juni 2023