Forflytningskatalog: Inspiration til forflytning
Hent Forflytningskataloget
Podcast: Forflyt med omtanke
Episode 4 - Risikovurdering
Del: - -

Risikovurdering ved forflytning af borgere med demens

Bliver en problematisk forflytning af borgere med demens bedre og lettere at gennemføre, hvis medarbejderen først har lavet en risikovurdering? Det tyder en svensk undersøgelse fra 2015 på. Se undersøgelsen her

De svenske forskere kalder metoden Dyadic Interaction in Dementia Transfer Assessment Scale (DIDTAS). Den kan både bruges til at evaluere og forberede en forflytning.

Den svenske model kan bruges til at vurdere opmærksomheden på en 7-trins skala inden for 17 parametre. Det originale skema kan hentes her. Parametrene er formuleret som påstande, som vi her har oversat til dansk:

 1. Borgeren med demens er opmærksom under hele forflytningen, og vedkommende er i stand til at følge instruktionerne.
 2. Borgeren med demens deltager aktivt i forflytningen.
 3. Borgeren med demens har et målrettet bevægelsesmønster som gavner i forflytningssituationen.
 4. Borgeren med demens bevæger sig i et målrettet tempo under forflytningen.
 5. Borgeren med demens har kontrol over kroppen i forhold til omgivelserne.
 6. Borgeren med demens udtrykker ikke ubehag ved forflytningen gennem kropssproget (fx grimasser eller afværgende bevægelser).
 7. Borgeren med demens udtrykker ikke ubehag ved forflytningen med ord, suk, støn eller andre vokale ytringer.
 8. Borgeren med demens kan selv forflytte sig.
 9. Medarbejderen forklarer, hvad der skal ske lige inden forflytningen.
 10. Medarbejderen giver en klar, kortfattet og tydelig kommando til forflytningen.
 11. Medarbejderen giver borgeren med demens tid til selv at bidrage til forflytningen.
 12. Når to ansatte er involveret i forflytningen, er den ene udpeget til at styre samarbejdet med borgeren med demens.
 13. Forflytningen foregår sikkert for borgeren med demens.
 14. Medarbejderen er fleksibel og i stand til at tilpasse sine handlinger med henblik på at få forflytningen til at lykkes for borgeren med demens.
 15. Den ansatte holder kontakt med borgeren under hele forflytningen.
 16. De nødvendige hjælpemidler er til stede, inden forflytningen begynder.
 17. Samarbejdet med borgeren med demens er optimal for forflytningen.

Systematisk planlægning med redskabet

Hensigten med redskabet er, at forflytningsvejledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejerske ud fra listen vurderer, hvordan forflytningen af den enkelte borger med demens skal tilrettelægges.

Forflytningsrådgiver Sven Dalgas Casper fra ErgoPro hilser redskabet velkommen.

- Jeg tænker redskabet som en hjælp til systematisk at tænke sig om, inden en forflytningsbeskrivelse udarbejdes. Når der er klarhed over, hvad borger, medarbejder og omgivelser betyder for forflytningen, så er det nemmere at finde frem til, hvad der er smart at gøre i den konkrete situation, siger Sven Dalgas Casper.

Det lyder måske banalt og indlysende, men det er det ikke.

- Denne forudgående overvejelse bliver tit sprunget over i en travl hverdag, men det er et af de 6 punkter, som litteraturen anbefaler, og som man i litteraturen ser som en nødvendighed for at få effekt af det forebyggende arbejde. Redskabet giver styring på vurderingen og næste trin for medarbejderne eller terapeuten er at finde frem til den konkrete løsning, forklarer Sven Dalgas Casper.


Senest revideret den 22. april 2020