Forflytningskultur

Inspiration og konkrete ideer til brug af forflytningsblomsten. 

Del: - -

Ledelse og ansvar

Ledelsen har altid det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. Herunder hører tilgængelighed og korrekt brug af forflytningshjælpemidler.

Men! Den enkelte medarbejder og arbejdsgruppe har også ansvar for at udføre og tilrettelægge arbejdet, så det er sikkert.

Det er lederens ansvar:

 • At der er nok hjælpemidler til rådighed
 • At anerkende brug af hjælpemidler
 • At sikre, at medarbejderne bruger dem, når det er krævet
 • At der er afsat tid og penge til at oplære personalet
 • At der er afsat midler til vedligeholdelse
 • At organisationen fungerer, så visitation og bevilling ikke kan hæmme medarbejderne i at bruge hjælpemidler
 • At inddrage arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med større investeringer

Det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar:

 • At brug af hjælpemidler tages med i APV’en
 • At sikre at hjælpemidler er en del af strategien på forflytningsområdet

Det er medarbejdergruppens ansvar:

 • At bakke op om, at der bruges tid på at anvende hjælpemidler
 • At snakke sammen om, hvordan I bruger hjælpemidlerne bedst

Ledelsen udpeger nøglepersoner, der har ansvar for:

 • At hjælpemidlerne er tilgængelige
 • At hjælpemidlerne vedligeholdes
 • At visitere og bevilge hjælpemidler
 • At oplære personalet i det daglige
 • At holde sig opdateret om udviklingen i hjælpemidler og formidle sin viden til kollegerne

Den enkelte medarbejder har ansvar for:

 • At mærke efter på egen krop og sige fra, hvis en forflytning føles uforsvarlig
 • At anvende hjælpemidler i størst muligt omfang
 • At modtage oplæring og ny viden om hjælpemidler
 • At kommunikere med kollegerne om brug af hjælpemidler

Senest revideret den 12. januar 2023