Programmet

Se programmet for Fagligt Træf 2019


Dag 1: Tirsdag den 24. september

08.30 Ankomst og registrering - Der vil være kaffe og rundstykker
09.00 Velkommen 
09.15 Plenum: På jobbet er vi hinandens arbejdsmiljø 
Om relationers betydning for trivsel og hvordan arbejdsfællesskabet kan understøtte en stærk arbejdspladskultur i forbindelse med forflytning og forandring. Hvad fører til mistrivsel, og hvad kendetegner omvendt kulturer, som klarer sig godt i spørgsmålet om trivsel og energi. Her åbnes et vindue til hvordan ledere og kollegaer kan gå forrest i skabelsen af et stærkt arbejdsmiljø.

V. Chefpsykolog Louise Dinesen, Hartmann

10.15 Pause - Networking, besøg udstillerne, kaffe 
11.00 Workshoprunde 1 se oversigten over workshops
12.30 Frokost - Networking, besøg udstillerne
13.30 Workshoprunde 2 - se oversigten over workshops 
15.00 Pause - Networking, besøg udstillerne, kaffe
15.45 Plenum: Kulturudvikling – en fælles opgave for ledelse og medarbejdere
To kompetente konsulenter i forflytning og ergonomi øser her af deres viden om betydningen af at udvikle og have høj faglig kompetence i arbejdet med borgere og forflytning.

V. Ergonomiske konsulenter Halvor Lunde og Michael Skriver
16.45       Intermezzo og besøg hos udstillerne
Læs mere om intermezzo
18.00   Tak for i dag
19.00 Middag - med underholdning 

 


Dag 2: Onsdag den 25. september

08.45   Godmorgen
09.00 Plenum: Hvad ved vi om kultur og akutte belastninger?
Og hvordan kan involvering af personale ved implementering af hjælpemidler på hospitaler  øge brugen af hjælpemidlerne.

V. Forskerne Markus Due Jacobsen og Ninna Guldlager, Nationalt  Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
10.00 Bevægelse – vi danser
10.20 Pause - Networking, besøg udstillerne, kaffe
11.00 Miniplenum - læs mere her
12.15 Frokost - Networking, besøg udstillerne
13.15 Plenum: Vanebrud – grib kreativiteten i dit arbejdsliv
Kreativitet hviler på et fundament af vaner og erfaringer. At tænke nyt handler ikke om at smide det kendte overbord, der er nemlig masser af kreativt potentiale der. Lene Tanggaard forsker i kreative processer og sætter sin forskning om vaner og kreativitet i perspektiv til arbejdsmiljø.

V. Professor i psykologi Lene Tanggaard, Aalborg Universitet
14.15 Vi runder af - evaluering, præmier mm.
14.45 Tak for i år og på gensyn i 2020

 


Workshops

På Fagligt Træf er det muligt at vælge mellem 9 forskellige workshops. Disse gentages 2 gange, så deltagerne hver kan deltage i 2 forskellige workshops.

 1. Forebyg udfordrende adfærd
 2. Sikkerhedskultur – vejen til kollektiv faglig udvikling og forandring
 3. Kropsbevidsthed og forflytning
 4. Nye veje for ledelse og medarbejdere med organisering af forflytning og hjælpemidler i Silkeborg kommune
 5. Bliv hørt - Kommunikation og kropssprog
 6. Forflytning af borgeren med svær overvægt
 7. Forebyggelseskultur - Tag snakken - bryd vanerne
 8. Erfa- gruppe for forflytningsvejledere
 9. Forflytning som kerneydelse - håndværk, fysik og bevægelseslære 

Beskrivelsen af de ni workshops kan du finde her


Miniplenum

På Fagligt Træf er det muligt at deltage ved ét mini-plenum oplæg. Du kan vælge én af de 3 miniplenum oplæg nedenfor.

 1. En kulturrejse for ledere og medarbejdere i metoder til at udvikle arbejdet med forflytning og ergonomi
 2. Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
 3. Velfærdsteknologi - Implementering af mekaniske vendesystemer i kommunal praksis

Beskrivelsen af de tre miniplenum kan du finde her


Intermezzo

I Intermezzo får I mulighed for at deltage i forskellige pause-aktiviteter:

 • Når bunden er god er alting godt 
 • Oplev og afprøv hos udstillerne
 • Besøg BFA Velfærd og Off. administrations udstilling af værktøjer

Ret til ændringer forbeholdes