Plakat: Forebyg akut fysisk overbelastning

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbelastning. 

Hent plakaten her.
Del: - -

8 anbefalinger fra BFA om at forebygge akut fysisk overbelastning

Anbefalingerne er til brug for fremme af god forflytningspraksis og kan fx bruges til dialog, på møder med forflytningsvejleder, til opslag, på personalemøder og til inspiration for arbejdspladsens videre arbejde med at forebygge akut fysisk overbelastning.

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbeslastning. 

Se de 8 anbefalinger her.

 


Senest revideret den 1. februar 2022