Del: - -

Kort og godt om fem indsatser

FAKTA om Region Midtjyllands multidimensionelle forflytningsindsats

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Der er fem overskrifter på den multidimensionelle indsats i Region Midtjylland:

 • Organisation, ledelsesopbakning og politik
 • Risikovurdering
 • Hjælpemidler og infrastruktur
 • Undervisning, træning, ressourcepersoner og frontløbere
 • Sikkerhedskultur

Her kommer en kort beskrivelse af, hvad der ligger i hver af indsatserne:

Organisation, ledelsesopbakning og politik

Den enkelte leder skal afsætte tid i organisationen til undervisning og praktisk oplæring. For at dette kan ske, skal der også være opbakning i hele organisationen.

 • Regionalt forflytningsnetværk for alle hospitalsenheder: Arbejdsmiljøkonsulenter og forflytnings- og hjælpemiddelansvarlige mødes flere gange om året til erfaringsudveksling og drøfter fx krav til udbud og indkøb.
 • Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø stiller viden til rådighed og står bag kampagner og materialer. Her er bl.a. lavet videoer, forflytningsportal og e-læringskurser.
 • Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har gennemført et pilotprojekt, der kan medvirke til at motivere de lokale ledere.
 • Regionens MED-udvalg, RMU, mødes fire gange om året og definerer strategi og fokusområder. Et årligt møde inddrager det politiske niveau.

Hjælpemidler og infrastruktur

I forbindelse med ’Projekt fokus’ i 2010, som blev støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og regionens egen ´Hjælpemiddelundersøgelse´i 2011 valgte Region Midtjylland at fokusere på fem enkle hjælpemidler. Sammen med ’sengen’, dækker disse hjælpemidler ca.  90 pct. af alle forflytninger i hele regionen.

 • Det anbefales, at ansvaret for hjælpemidler er centraliseret, så den løbende opfyldning af hjælpemidler er sikret.
 • Hospitalerne har de seneste år afsat flere penge i budgettet til indkøb af hjælpemidler.
 • Der er tæt samarbejde mellem indkøbsafdeling og forflytningsnetværket på tværs af regionen i forbindelse med, at hjælpemidlerne skal i udbud.

Læs mere om ’de fantastiske fem’ forflytningshjælpemidler.

Undervisning, træning, ressourcepersoner og frontløbere

Det skal være let at gøre det rigtige. Det er det overordnede mål, og for at sikre et ensartet højt vidensniveau, stiller regionens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø en række materialer til rådighed inde på forflytningsportalen.

Materialerne støtter undervisningen lokalt på hospitalerne.

Risikovurdering

Risikovurderingen er helt essentiel for forflytningens kvalitet. Den binder alle de andre indsatser sammen, så den rigtige beslutning kan træffes og gennemføres i situationen.

 • Medarbejderne modtager undervisning i at risikovurdere forflytningen i forhold til patientens tilstand.
 • Medarbejderne har en interaktiv hjælpemiddelmatrix, som kan bruges til at vælge den rigtige metode ud fra en simpel vurdering af, om patienten er næsten, mindre eller ikke selvhjulpen. Der er desuden direkte links til videoer om den konkrete forflytning.
 • Afdelingen skal også lave en overordnet risikovurdering, der tager udgangspunkt i patientgruppe og personaleflow. Vurderingen ligger til grund for beslutninger om, hvor meget tid der skal bruges på oplæring, og hvilke hjælpemidler der er behov for.

Sikkerhedskultur

Målet er, at alle bruger hjælpemidler til forflytninger, og at det er en naturlig og accepteret del af hverdagen.

 • Alle får undervisning på nogenlunde samme tid, så alle har et fælles sprog.
 • Løbende undervisning af nyansatte.
 • Alle i afdelingen tager udgangspunkt i de samme hjælpemidler og samme undervisning. Det betyder, at både nyansatte og medarbejdere, der skifter afdeling, let kan se, hvordan man forflytter i den nye afdeling, og let får overført den gode viden og erfaring.

 


Senest revideret den 21. november 2023