Guide til forflytningsvejlederen

Denne guide er en kort gennemgang af, hvad det vil sige at være forflytningsvejleder inden for social- og sundhedsområdet.

Hent guiden her
Plakat: Forebyg akut fysisk overbelastning

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbelastning. 

Hent plakaten her.
Del: - -

Den nødvendige oplæring og instruktion

Når du skal udføre forflytninger som en del af dit arbejde, skal du have den nødvendige oplæring og instruktion – også selvom du er midlertidigt ansat.

Ifølge Arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for at det sker.

I praksis er det ofte den daglige leder, som skal sørge for, at nyansatte, sommerferievikarer, studerende og elever gennemgår et introduktionsforløb, hvor du bliver undervist i forflytning og brug af hjælpemidler.

Det er også den daglige leder, som har ansvaret for, at medarbejderne til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at løse forflytningsopgaverne og er opdaterede med viden om nye forflytningsmetoder, hjælpemidler eller andet, som har betydning for forflytningsarbejdet.  

Den daglige leder kan lade fx forflytningsvejledere udføre opgaverne, hvis der er sådan en ordning på arbejdspladsen.

Præcis hvor meget vejledning og undervisning, den enkelte har brug for eller krav på for at kunne forflytte, siger loven ikke noget om. Det er en vurdering, som skal foretages lokalt ude på arbejdspladsen. Vurderingen afhænger desuden af den enkelte medarbejders og den samlede personalegruppes viden og erfaringer.

Undersøgelser viser, at det oftest er de nyansatte, der rammes af arbejdsulykker, når de skal forflytte - simpelthen fordi de ikke er inde i rutinen og ikke kender vanerne på arbejdspladsen.

Film om forflytningsteknik

Forflytningsfilmene er til brug i undervisning, dialog og refleksion om forflytning og forflytningsopgaver i medarbejdergrupper, med elever og studerende, sammen med forflytningsvejleder, underviser eller anden ressourceperson.

Se forflytningsvideoerne her

Senest revideret den 23. april 2020