Guide til forflytningsvejlederen

Denne guide er en kort gennemgang af, hvad det vil sige at være forflytningsvejleder inden for social- og sundhedsområdet.

Hent guiden her
Plakat: Forebyg akut fysisk overbelastning

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbelastning. 

Hent plakaten her.
Del: - -

Når der kommer nye kolleger

Det er vigtigt at tage godt imod nye kolleger, og at sørge for, at de bliver sat godt ind i de arbejdsopgaver, der hver dag varetages på arbejdspladsen.

Her er en række gode råd til dig, der skal sørge for, at en ny kollega bliver godt modtaget på arbejdspladsen.

  1. Brug tid på at byde den nye velkommen på arbejdspladsen og præsentere ham/hende for kollegerne.
  2. Hav en introduktionsplan klar, så både den nye, kollegerne og du selv ved, hvad der skal ske i introduktionsperioden. Hæng den f.eks. på opslagstavlen, hvor alle kan se den.
  3. Sørg for at fordele introduktionsopgaverne, så alle ved, hvem der er ansvarlige for hvad.
  4. Introduktionsplanen bør indeholde informationer både om de konkrete opgaver i forhold til borgerne og om de standarder, rutiner og aftaler, der er på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være aftaler om liftning, mulighed for at tilkalde hjælp eller rapportering om borgerne.
  5. Aftal hvem der sørger for instruktion og vejledning i forflytninger og brug af hjælpemidler – både de generelle og specielle forflytninger.
  6. Aftal hvem der sørger for instruktion i særlige forhold på arbejdspladsen f.eks. arbejde med demente.
  7. En føl-ordning i den første tid har mange haft positive erfaringer med.
  8. Vær særligt opmærksomme på regler for unge under 18 år f.eks. i forhold til arbejdstider, brug af maskiner og tunge løft.


Læs også At-vejledning 1.7.1 fra januar 2015: 'Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet' på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Film om forflytningsteknik

Forflytningsfilmene er til brug i undervisning, dialog og refleksion om forflytning og forflytningsopgaver i medarbejdergrupper, med elever og studerende, sammen med forflytningsvejleder, underviser eller anden ressourceperson.

Se forflytningsvideoerne her

Senest revideret den 23. april 2020