Del: - -

Brug af hjælpemidler

Når man skal lære at bruge et nyt hjælpemiddel, skal man prøve det i praksis under kyndig vejledning.* Det handler om at blive fortrolig med hjælpemidlets funktioner og at inddrage borgeren. Det er ofte forflytningsvejlederens opgave at oplære medarbejderne

I nogle kommuner og regioner har man gode erfaringer med, at alle medarbejdere er på forflytningskursus en gang om året. Det understøtter en kultur, hvor man prioriterer at bruge hjælpemidler.

Vejledninger og forflytningsplaner

På et tidspunkt står man på egen hånd – og hvordan var det så lige det var? En simpel vejledning kan hjælpe på vej. Find links til gode vejledninger i brug af hjælpemidler, og læs om fordelene ved at bruge billeder og video til jeres forflytningsplaner.

En kultur hvor man hjælper hinanden

Desuden er det vigtigt at have en kultur, hvor det er i orden at spørge sine kolleger til råds.

Alle, der arbejder med forflytning i hverdagen, bør have en personlig vejleder, der er mere kompetent, i baghånden. Det kan være en forflytningsvejleder, en rutineret kollega eller en overordnet.

Følg med i udviklingen af hjælpemidler

I bør udpege en medarbejder, der skal følge med i udviklingen af nye hjælpemidler. Vedkommende skal selvfølgelig have tid til det – for eksempel til at møde leverandører og tage på messe.

Personalemøder kan være stedet, hvor den pågældende medarbejder formidler sin viden til kollegerne. Så bliver alle opdateret, og dilemmaer og mulige løsninger kan diskuteres.

*) Uddrag af At-vejledning D.3.3, Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer: Efter at have modtaget instruktion og oplæring bør de ansatte…..kende til forskellige former for forflytning, løft og anden manuel håndtering, herunder hvilke hjælpemidler der skal anvendes hvornår, og hvor mange hjælpere de skal være, samt hvordan de forskellige forflytninger og løft udføres forsvarligt.

Læs hele AT-vejledningen om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer.


Senest revideret den 22. april 2020