Del: - -

Brug billeder og video til forflytningsplaner

Forflytningsplaner med billeder og/eller video

Da brugen af hjælpemidler ofte varierer afhængig af borgerens egne ressourcer, bør der være en forflytningsplan for hver enkelt borger. (Alternativt og som minimum en brugsvejledning til hjælpemidlet.)

Den skal indeholde en vejledning i, hvilke hjælpemidler der skal bruges, og hvordan de bruges korrekt. Ord er godt, billeder er bedre, video er klart bedst til at forklare en forflytning.

Der findes allerede videoinstruktioner flere steder på nettet, som man kan linke til i sin vejledning. Evt. via QR-koder til smartphone.

Link til gode vejledninger.

Video kan ikke erstatte personlig instruktion

En kombination af ord, billeder og video er optimal. Det tager tid at se en video igennem, men den er mere grundig. For mange er et billede nok til at blive mindet om, hvordan opgaven udføres korrekt.

Video og lignende instruktioner kan ikke erstatte en personlig instruktion. Når man skal lære at bruge et nyt hjælpemiddel, skal man altid prøve det i praksis under kyndig vejledning. Videoen skal hjælpe hukommelsen på vej og give ny inspiration.

Brug af QR-koder

Videoer kan for eksempel gøres tilgængelige via QR-koder på forflytningsplanen eller hjælpemidlet. QR-koden scannes med en smartphone eller en iPad, hvorefter videoen afspilles.

Læs mere om QR-koder til forflytninger her


Senest revideret den 24. marts 2020