Hæfte med alle hjælpemiddelalgoritmer
Du finder hæftet med alle hjælpemiddelalgoritmerne her
Forflytningskultur

Inspiration og konkrete ideer til brug af forflytningsblomsten. 

Del: - -

Hjælpemidler til forflytning af borgere med svær overvægt

Få overblik over valg og håndtering af hjælpemidler til borgere med svær overvægt.

Der er flere ting, der spiller ind, når man skal vælge det mest velegnede hjælpemiddel til forflytning.

Læs også: Forflytning af borgere med svær overvægt

Ud over pladskrav og indretning, som du kan læse om her, er der på den ene side hensynet til borgeren, fx:

 • Borgerens vægt, højde og kropsform
 • Risiko for tryksår og problemer med at trække vejret
 • Risiko for at klemme blodcirkulationen

På den anden side er der hensynet til medarbejderen:

 • Vægten af hjælpemidlet.
 • Hjælpemidlets indstillingsmuligheder.
 • Manøvreringsevne - hvor let er det at køre og dreje?
 • Er der motor på eller ej?
 • Er medarbejderen instrueret i at anvende de ofte mere komplicerede teknologier i hjælpemidlerne?

Begge dele er indgående beskrevet i Pladskrav til patienter med svær overvægt/bariatriske patienter, Region Midtjylland, 2010. 

Anbefalede hjælpemidler til borgere med svær overvægt

Vejledningen indeholder en række gode råd til valg af hjælpemidler til forflytning af borgere med svær overvægt. Vi har udvalgt dem, som vedrører hjælperens sikkerhed.

Der er sket en del på hjælpemiddelområdet, siden vejledningen blev skrevet, så vi har valgt at tilpasse rådene efter at have talt med nogle forflytningsvejledere i rehabiliterings- og plejesektoren:

Om lifte og sejl:

 • Loftlift anbefales frem for mobillift, da en mobillift er tung at håndtere, har lavere løftehøjde og kræver mere plads.
 • En lift med to motorer gør det væsentligt lettere at bringe borgeren i siddende stilling. Det gør forflytningen mere sikker for begge parter. Det kan desværre ikke kombineres med H-bøjler og krydsbøjler, der ellers har den fordel, at borgeren med svær overvægt ikke bliver så klemt under forflytningen.
 • Loftliften skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til de forflytninger, der skal udføres. Man skal - som altid - sikre sig, at lift og åg kan løfte borgerens vægt.
 • Sejlet skal passe til borgerens vægt og facon. Ofte skal de laves på specialmål med leveringstid på flere uger. Det er derfor en god idé at have et vist udvalg af sejl i forskellige faconer og størrelser tilgængelig i organisationen. Et sejl med fejlagtig pasform kan besværliggøre forflytningen for hjælperen og være til stor gene for borgeren. Det kan klemme luften ud af borgeren eller give tryksår.
 • PS. Er det nødvendigt at bruge mobillift, så læs om de krav, der stilles til den, i anbefalingerne fra Region Midtjylland

Om senge og vendesystemer:

 • Vælg så vidt muligt hjælpemidler/senge, der passer til borgerens størrelse, så rækkeafstandene ikke bliver større end højst nødvendigt. (Eller indstil om muligt hjælpemidlet, så det passer)
 • Vælg senge, der gør det let at få borgeren op at stå. Nogle senge kan man stå ud af i fodenden. Det er dog tit sådan, at jo flere teknologiske løsninger en seng har, jo færre kilo kan den løfte.
 • Brug automatiske vendesystemer, og vælg de glatteste glidestoffer, fx spilerdug. Sørg for altid at have rigelig med spilerdug.
 • Husk at brede senge også kræver ekstra brede lagner.

Om badet:

 • En lang bruseslange med tænd og sluk på brusehovedet kan minimere behovet for at flytte på borgeren, mens vedkommende sidder i bade/bækkenstolen.
 • Bade-bækkenstol skal kunne eleveres og kippes med motorkraft, så borgeren sidder sikkert i stolen, og der opnås optimal arbejdshøjde.

Om manøvrering:

 • Hvis det af plads- eller plejehensyn er nødvendigt at transportere/flytte den svært overvægtige borger i sengen eller en kørestol, skal man vælge en løsning med elmotor. Vær dog opmærksom på, at hjælpemidlet bliver endnu tungere, og at det kan være svært at manøvrere, da motorerne kun navigerer frem og tilbage og ikke til siden. Ofte er det alligevel nødvendigt at være 2-3 personer om opgaven.
 • Vurder hjælpemidlets manøvreringsevne, venderadius mm i forhold til den plads, der er til rådighed, og de kræfter, der skal lægges i for at ændre retning, hvis borgeren skal flyttes i hjælpemidlet.

Opbevaring og håndtering af hjælpemidler til borgere med svær overvægt

Det er ofte nødvendigt at være to personer til at flytte rundt på tomme hjælpemidler til borgere med svær overvægt. Selv senge med motor er uhåndterlige, fordi motoren kun hjælper i retning frem og tilbage - ikke til siden.

Det kan være en fordel at vælge hjælpemidler, der kan indstilles til forskellige typer borgere. For eksempel har rehabiliteringscentret Vikærgården senge, der kan indstilles fra 90 til 120 cm i bredden.

Sengen skal derfor ikke stilles på depot, når borgeren med svær overvægt flytter ud, og en ny med en anden kropsform rykker ind. Den skal blot stilles om, og det giver færre håndteringer, end hvis den skulle flyttes.

Madrasserne til borgere med svær overvægt er tunge, så det er en fordel at opbevare dem i et depotrum tæt på de stuer, hvor de skal bruges. Brug indstillingsfunktionerne i sengen til at lette arbejdet med at montere madrasserne.

Levering fra hjælpemiddelcentraler

Især ved akutte indlæggelser er det en fordel, at hjælpemidler og senge leveres fuldt udrustede - for eksempel med vende- eller glidesystem.

Det kan være meget svært ud fra borgerens egen, hjemmeplejens eller redderens beskrivelser at vurdere borgerens reelle selvhjulpenhed på forhånd. Den kan ændre sig markant under indlæggelsesforløbet. Så er det bedre at have alt til rådighed fra begyndelsen og levere evt. unødige hjælpemidler retur.

Hjælpemiddeldepoter skal være opmærksomme på, at de skal lade elmotorer op, så hjælpemidlet har fuld motorkraft, når det skal flyttes ud til brug igen.

Døre og elevatorer kan give begrænsninger

Selvom sengene på Odense Universitetshospital (OUH) også kan indstilles i bredden, fylder de alligevel så meget, at de bliver stillet på depot, når de ikke er i brug.

Sengene vejer også så meget, at der er afdelinger i de ældste bygninger, som ikke kan tage imod borgere med svær overvægt. Elevatorerne kan simpelthen ikke løfte den tunge seng med en tung patient. Samlet set kan vægten nemt komme op på omkring 600 kg.

Selvom borgeren selv er gået ind på afdelingen, skal man altid tænke på, at det under indlæggelsen kan blive nødvendigt at flytte vedkommende til en anden afdeling eller til undersøgelse i en seng.

Andre begrænsninger under sygetransport kan være dør- og elevatorbredder. Det kan være nødvendigt at gøre sengen smallere under transporten, selvom det betyder, at borgeren ikke kan vende sig.

Rengøring lokalt eller centralt?

Hvis man selv står for desinfektion af hjælpemidler på afdelingen, slipper man for at flytte dem. Man skal dog være opmærksom på, hvad det betyder for arbejdsstillingen for den, der renser hjælpemidlet.

Vær opmærksom på, at nogle motordrevne hjælpemidler ikke kan gå i centrale vaskemaskiner.

Vekseltryk luftmadrasser kan være svære at gøre rene selv, så her kan man overveje at leje dem efter behov.

 


Senest revideret den 21. august 2023