Forflytning af borgere med svær overvægt

"Forflytning af borgere med svær overvægt kræver meget af personalet. Og det er vigtigt, at de ved, hvordan de skal håndtere opgaven. Det gælder både i valg af hjælpemidler og i relation til de svært overvægtige. Svært overvægtige kan få en dårlig oplevelse, hvis de skal forflyttes af et personale, som er usikker på opgaven. Derfor er viden og uddannelse på området vigtigt. Alt tyder jo også på, at det er et voksende problem." (Birgitte Schmidt, leder af udførerledet, Stevns Kommune)