Del: - -

Etik – med ærlighed og respekt kommer man længst

Pas på dine fordomme – forflytning af borgere skal være en anstændig oplevelse, uanset hvem der forflyttes. Interview med forflytningsunderviser Michael Skriver fra Flyt kroppen nu.

Af Freelancejournalist Lone Bolther Rubin

80 pct. af befolkningen mener, at svær overvægt er selvforskyldt, og mange borgere med svær overvægt oplever, at de ikke bliver behandlet med respekt i sundhedsvæsenet. Det kan skyldes forskellige oplevelser lige fra ’blikke’, ubehagsfølelser til direkte grove bemærkninger.

”Der findes ikke en mere stigmatiseret gruppe mennesker end dem, der lider af svær overvægt. Vi tillader os at sige, at de selv er ude om det, at de bare kan tage sig sammen. Men vi tillader os aldrig at sige, at en patient med cancer eller sportsskader selv er ude om det. Vi må indse, at vi alle kan have disse fordomme, men som fagprofessionelle er vi nødt til at se bort fra dem og behandle borgeren som et menneske med respekt ud fra de forudsætninger, der er til stede.”

Nogenlunde sådan faldt ordene på Fagligt Træf i 2018, da Michael Skriver fra ’Flyt kroppen nu’ introducerede sin workshop om forflytning af borgere med svær overvægt.

God etik er en forudsætning for samarbejde

Etikken er i hans øjne altafgørende for at få succes med forflytningen. Og i et efterfølgende interview uddyber han:

”Uden etik bliver forflytningen mekanisk. Så modarbejder vi os selv og får ikke inddraget patientens ressourcer. Har vi etikken med, så kan vi indgå et partnerskab med borgeren, og så bliver forflytningen mere effektiv og sikker for begge parter,” siger Michael Skriver.

Gå løsningsorienteret til opgaven

Som sundhedsprofessionel er det vigtigt at møde mennesket og ikke overvægten. Personen er hverken skyldig eller offer, men en person med en lidelse, der kræver pleje og behandling.

Når Michael Skriver kommer ud som konsulent til en ’tung’ opgave, så ser han ofte fagprofessionelle, der er opgivende og ikke tror på, at de kan håndtere borgeren med svær overvægt.

Men da er man nødt til at forholde sig nøgternt og løsningsorienteret til opgaven. Og det er altid en god idé at have øvet sig – for eksempel til en workshop. Det kan også være en god idé at have prøvet en bariatrisk dragt og dermed føle på egen krop, hvor svært det er at bevæge sig.

Man skal være ærlig og turde tale om flæsket

Andre forflytningspersoner kan være meget usikre på, hvad de tør sige netop for ikke at udstille overvægten. Her gælder det at turde være ærlig og at kunne adskille byrden, der skal flyttes, fra mennesket.

”Man skal have respekt både for individet og sin egen faglighed. Det betyder, at man skal møde borgeren der, hvor han er, og snakke åbent om udfordringen uden at udstille ham. Den fagprofessionelle må være hudløst ærlig på en imødekommende måde og lægge op til samarbejde,” siger Michael Skriver.

Han giver i løbet af interviewet en række eksempler på noget, man godt kan tillade sig at sige i situationen uden at udstille personen bag de mange kilo:

  • ”Du er jo lidt stor, så det må vi håndtere sammen.”
  • ”Vores regler er, at vi ikke må løfte så mange kilo, så vi er nødt til at bruge nogle hjælpemidler.”
  • ”Vi kan ikke bruge den lift, som vi bruger til de andre, for den er ikke bygget til at løfte så mange kilo, så vi må sammen finde ud af en anden måde at få dig på toilettet.”
  • ”Du skal sige til, hvis du synes, det er ubehageligt, eller der er noget, der gør ondt. Så må vi sammen finde en bedre løsning.”
  • ”Der er ikke opfundet et hjælpemiddel, der kan klare så stor en opgave, så vi må være Storm P og finde på noget selv.”
  • ”Du er så aktiv, som du kan være, og vi bruger de redskaber, der skal til, for at passe på os selv. Det er ligesom, når du bruger skohornet for at få sko på.”
  • ”Vi bruger et mavebælte til at holde styr på dellerne, så vi kan have en bedre arbejdsstilling, når vi skal gøre rent her.
  • ”Hvis vi ikke understøtter det her maveflæsk med en kile, så ødelægger vi din hud, og du får ondt.”

”Ja, jeg bruger ordet ’maveflæsk’,” siger Michael Skriver.

”Borgeren ved jo godt, at det er maveflæsk, men man skal selvfølgelig betone det på en god måde,” fortsætter han.

I det hele taget er det en god icebreaker, hvis man kan servere budskabet med et glimt i øjet uden at blive sarkastisk.

”Lidt morbid humor kan godt lette på stemningen, men forflytningspersonen skal finde sin egen stil, så det virker naturligt,” understreger Michael Skriver.

Borgere med svær overvægt er ofte stærke

Når man som forflytter står over for en borger med svær overvægt, så kan opgaven synes overvældende, men man skal ikke undervurdere borgerens styrker. Borgere med svær overvægt er lige så forskellige som alle andre. De findes i alle former, størrelser, højder og vægte, og med fysiske og psykiske styrker og svagheder. Og det er vigtigt at aktivere styrkerne.

”En borger med svær overvægt er ofte fysisk stærk og villig til at gå længere end andre for at hjælpe til, for vedkommende ved godt, at det er en svær opgave. Men de kan have svært ved at vide, hvad de skal gøre, hvis du som forflytningsperson ikke inddrager dem,” forklarer Michael Skriver.

Sammen kan man måske finde kreative løsninger, som man selv har svært ved at få øje på. Borgere med svær overvægt er specialister i at være overvægtige og ved mere end nogen andre, hvad de magter og ikke magter.

Forstå de bagvedliggende følelser

Når du skal hjælpe en borger med svær overvægt, så er det vigtigt at forstå, at det måske har kostet personen mange overvejelser at kontakte sundhedssystemet. Personen er sikkert selv beklemt ved sin overvægt og har måske dårlige oplevelser med sundhedsvæsenet og har oplevet diskrimination og mobning pga. sin vægt. De sociale konsekvenser af svær overvægt, f.eks. dårlig trivsel og social isolation kan hænge sammen med disse oplevelser.

En positiv indstilling og imødekommenhed har derfor stor betydning for borgere med svær overvægt og for jeres samarbejde.


Senest revideret den 22. april 2020