Del: - -

Fem vigtige hjælpemidler

Udover plejeseng, håndtag og stropper er der fem grupper af hjælpemidler, I bør kende til. Se også valg af nye hjælpemidler, hvis I skal investere i nyt.

Loft- og gulvlifte med forskellige sejl
Bruges til løft af borgeren for eksempel ind og ud af sengen. Kaldes også personløftere. Loftlifte fylder mindre, og både plejepersonale og borgere føler sig generelt mere trygge ved brug af loftlifte. Gulvliften er til gengæld mere fleksibel og kan flyttes efter behov.

Overflytningsplatforme, drejetårne, stålifte mv.  
Der er mange overflytningsplatforme på markedet med forskellige facetter. Nogle overflytningsplatforme, som drejetårne, er beregnet til folk, der kan rigtig meget selv.

Andre har flere støtte- og hjælpefunktioner til at hjælpe borgeren op at stå og blive stående under flytningen. Med hjul og motor kan det være et virkelig effektivt forflytningsredskab.

Overflytningsboard
Bruges til at trække borgeren fra et leje til et andet. Princippet er, at stoffet ”ruller” uden på et fast board.

Glideprodukter, envejsglid, vaskeklude mv.
En glat glidedug og glidestykke bruges til at mindske gnidningsmodstanden og dermed lette skub og træk af kroppen eller dele af kroppen. Engangsvaskeklude eller andre friktionsøgende materialer øger modstanden og hjælper med at stemme imod og undgå at glide.

Vendelagner/helsengsvendesystemer
Bruges til at vende, trække og placere en immobil borger det ønskede sted i sengen.

______________________________________________________________

Vejledning til fem hjælpemidler
Region Midtjylland har lavet vejledninger om brug af de fem hjælpemidler (loftlift og sejl , drejetårn, overflytningsboard, glidedug og glidemadras).


Senest revideret den 21. august 2023