Del: - -

Krav til leverandører af lifte

Projekt Fokus var i 2010-12 et projekt under Forebyggelsesfonden. Det handlede om brug af hjælpemidler på to sygehuse i Horsens og Århus. Projektet anbefaler, at man beder leverandørerne om følgende oplysninger.

Eksemplet vedrører lifte:

 • Hvor tit skal lift og sejl efterses, og hvad koster det?
 • Hvem kan/må udføre eftersynet?
 • Hvilke krav er der til de sejl, der må bruges til liften?
 • Må der bruges sejl af andet fabrikat?
 • Hvor mange kg må liften løfte?
 • Alle brugsmål og vægtangivelser
 • Materiale i sejl/seler
 • Beskrivelse af rengøring af lift, sejl og seler
 • Tilbehørsprogram
 • Forventet levetid
 • Opladningskapacitet
 • Leveringstid
 • Garantiperiode

Senest revideret den 11. september 2020