Forflytningsguiden

Her får du viden til at kunne mestre forflytning, om at understøtte en borger i selvstændigt eller med den nødvendige hjælp at komme fra A til B.

Hent guiden her
Del: - -

Løsninger på pladsproblemer

Løsningen på et pladsproblem afhænger af, hvad der er årsagen og hvilke reelle muligheder, der er til stede. Hvis borgeren eller de pårørende er utilfredse med løsningen, skal I overveje, hvordan I kan inddrage dem, og hvordan I taler om tingene.

Det er ofte forflytningsinstruktøren, der hjælper med at finde løsninger, men i visse tilfælde kan I få brug for ledelsens hjælp. Det er ledelsens ansvar, at der er plads nok til at udføre arbejdet uden risiko for jeres helbred.

Flytte møbler og ting væk, holde orden

Står der ting i vejen, for eksempel bleer, så kan løsningen være at lægge dem ind i et skab eller flytte dem ind i et andet rum. Andre løsninger kan være:

 • at snakke med kollegerne om at holde orden
 • at flytte møbler ind i et andet rum eller helt væk
 • at flytte sengeborde og lignende midlertidigt

Flytte forflytningen eller ændre rummenes funktion

Er rummet ikke stort nok til den nødvendige pleje, eller er afdelingen så fyldt op med senge og udstyr, at der ikke er plads til en lift? Så kan man flytte selve forflytningen. For eksempel:

 • Flyt sengen ind i et rum, der er stort nok til liften.
 • Brug en mobil toiletstol i et andet rum end badeværelset.
 • Flyt badet fra hjemmet til et plejehjem med plads nok.
 • Flyt plejesengen hen til en afdeling med eksempelvis loftlift og gode badeforhold.

Ændre arbejdsgange eller servicetilbud

 • Badet kan erstattes af sengevask
 • Der kan indrettes midlertidigt baderum i et andet værelse
 • Måske kan organisatoriske ændringer være løsningen – hvordan undgår I for eksempel overbelægning på afdelinger med fysisk plejekrævende patienter?

Bygge om eller flytte borgeren

De mest drastiske løsninger kan være, at boligen bygges om eller at borgeren skal flytte. For eksempel hvis døråbningerne er for smalle, eller der slet ikke er plads til at hjælpe borgeren. Mindre ombygninger kan for eksempel være:

 • at installere en trappelift
 • at fjerne dørtrin
 • at tage dørene af hængslerne
 • Lægge to værelser sammen

Måske vil borgeren hellere bekoste en lille ombygning end flytte til en anden bolig. Husk i hvert fald at inddrage borgeren, inden I beslutter, hvilken løsning der er bedst.


Senest revideret den 22. april 2020