Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Del: - -

Nybyggeri og ombygninger

Indeklima, økonomi og funktioner. Der er mange hensyn at tage, når der skal bygges nyt eller bygges om. Hold fast i, at der også skal tages hensyn til nuværende og fremtidige behov for forflytninger.

Et byggeri har et byggeudvalg, der fodrer arkitekt og ingeniører med ønsker og krav til byggeriet. Udvalget følger byggeriet og er med til at forholde sig til diverse udfordringer undervejs.

Læs også CASE: DNU Design-lab skal give bedre plads

I udvalget skal der være en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen. Vedkommende skal blandt andet have fokus på, hvordan bygningen kan indrettes, så forflytninger kan foretages bedst muligt. Måske skal I sikre jer, at vedkommende er klædt på til det.

Følgende spørgsmål bør afklares, før byggeriet går i gang:

  • Er der plads til en bred plejeseng og eventuelle hjælpemidler?
  • Er det muligt at komme rundt i bygningen med en plejeseng?
  • Er det let at komme fra plejeseng til badeværelse?
  • Er der behov for at lave plads til overvægtige?
  • Er gulvene skridsikre?
  • Er der lys nok?
  • Er der skabsplads nok, så man ikke skal have ting stående på gulvet?
  • Er der plads nok på badeværelser til lift og kørestol?

Designguides for forskellige rum-typer

Region Midtjylland har lavet en række designguides til brug ved nybyggeri eller nyindretning. Hver guide sikrer, at der er taget en række arbejdsmiljø-hensyn, og der er vist konkrete eksempler på indretninger.

Der er bl.a. angivet pladskrav til forflytninger af henholdsvis normalvægtige og svært overvægtige (bariatriske patienter). Der er designguides til:

Konstruktioner til svært overvægtige, der forflyttes

Det er altid en fordel med niveaufrie gulve i rum, der kræver forflytninger. Det er særligt vigtigt ved håndtering af svært overvægtige, da selv den mindste niveauforskel kan være vanskelig at køre henover med lastede hjælpemidler.

Gulvet skal kunne klare vægten af en svært overvægtig, der sidder i en stol, og til vriddet fra hjulene på en lastet kørestol. Vægten på gulvet kommer fra to relativt små punkter, og det stiller krav til gulvkonstruktionen.

Ved opsætning af loftlift, skal man være opmærksom på, at lofter og vægge skal kunne klare belastningen.

Toilet og håndvask skal monteres, så det kan holde til, at borgeren støtter sig til det. Den fri døråbning bør være mindst 150 cm, hvis den svært overvægtige bruger kørestol.

Læs mange flere detaljer om dimensioner og konstruktionskrav i vejledningen ”Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer”. 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har sammenfattet anbefalingerne i et notat.  

Læs også: Pladskrav til forflytning af svært overvægtige.

Få mere at vide om krav til byggeri

Læs om byggeriets faser og brug af APV i forbindelse med nybyggeri og ombygninger på Godtarbejdsmiljø.

Der står mere om byggeudvalg og byggeprocesser på godtsygehusbyggeri.dk 

Læs også om hvor meget plads, der skal være.


Senest revideret den 21. november 2023