Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her

Hvor meget plads skal der være?

Uanset om du arbejder på sygehus eller i et privat hjem, skal arbejdspladsen indrettes, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad betyder det så helt konkret?