Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Del: - -

Anbefalet plads omkring sengen

Plads til hjælperen

Hjælperen bør som minimum kunne stå ved siden af sengen og række armen bagud uden at røre ved noget. Det svarer til cirka 85-95 cm fri plads ved siden af sengen. Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis der er mindre end 75 cm ved siden af sengen og 50 cm til passage ved fodenden. Se illustrationen som pdf, ved at klikke på tegningen.

Plads til hjælpemidler

Bruges gulvlift skal der være ca. 2 meter på den side, hvor liften bruges. Typisk ved døråbning til badeværelset. Er der loftlift fra seng til badeværelse skal der være mindst 1,5 meters vendediameter.

Bruger borgeren kørestol, skal der være 90 cm til passage rundt om sengen. Det er samme bredde som døråbningen skal have.

Oplysningerne stammer fra ATs 'Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.'. Indretning af soveværelse finder du på side 74 i vejledningen.


Senest revideret den 11. september 2020