Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Del: - -

Plads til bad og toiletbesøg

Pladsbehovet på badeværelset afhænger af, hvordan badeværelset er indrettet, hvor der er døråbninger og hvilke hjælpemidler, der bruges.

Arbejdstilsynet har følgende vejledende mål, der gælder normalvægtige borgere. 

  • 60-70 cm på hver side af håndvask til hjælper, hvis der er brug for at kunne komme til på begge sider
  • 75 cm på hver side og foran borgeren
  • 75 cm på hver side af toilet til hjælpere, hvis der er brug for at komme til på begge sider
  • 200 cm til kørestol med hjælper
  • 200 cm vendediameter for mobillift
  • 150 cm vendediameter for loftlift eksklusiv kørestol (tillæg plads til kørestol)

Oplysningerne stammer fra ATs 'Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.'. Arbejdstilsynet har tegnet fire eksempler på indretning af badeværelser til plejekrævende beboere, som du finder i vejledningen, side 70-73.

 

 


Senest revideret den 24. marts 2020