Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Podcast: Forflyt med omtanke
Episode 4 - Risikovurdering

Risikovurdering ved forflytning

Når du skal gennemføre en forflytning af en borger, skal du altid vurdere, om der er særlige dele af forflytningen, som kan udgøre en særlig risiko for, at enten du eller borgeren kan komme til skade.

Her finder du 5 forskellige små film, som viser nogle af de situationer, hvor risikoen for at det går galt er stor i forbindelse med forflytninger:

Videoerne er standardsituationer og kan være et godt supplement til fx forflytningsalgoritmerne. Brug videoerne fx

  • I forflytningsundervisningen enten på arbejdspladsen eller på kurser og uddannelser
  • På personalemøder, hvor I har forflytningstemaet på
  • I det tværfaglige team for at få fx fælles sprog om forflytning
  • Eller hvor det nu passer bedst ind.

Filmene 


Senest revideret den 26. april 2021