Forflytningsguiden

Her får du viden til at kunne mestre forflytning, om at understøtte en borger i selvstændigt eller med den nødvendige hjælp at komme fra A til B.

Hent guiden her
Podcast: Forflyt med omtanke
Episode 4 - Risikovurdering
Del: - -

Risikovurdering ved forflytning

Når du skal gennemføre en forflytning af en borger, skal du altid vurdere, om der er særlige dele af forflytningen, som kan udgøre en særlig risiko for, at enten du eller borgeren kan komme til skade. Nederst finder du fem videoer om risikable situationer, I kan bruge som inspiration.

Risikovurderingen ligger til grund for, hvilke hjælpemidler og teknikker du skal bruge til forflytningen.

Du skal vurdere borgerens funktionsniveau og evne til at samarbejde:

 • Kan han/hun balancere og stå?
 • Vil funktionsniveauet variere over døgnet (dag, aften og nat)?
 • Forstår borgeren situationen?
 • Kan og vil vedkommende samarbejde?
 • Er der risiko for udadreagerende adfærd?

Desuden skal du se på omgivelserne og vurdere

 • hvad betyder pladsen og de tilgængelige hjælpemidler for belastningen og din arbejdsstilling ved en forflytning?
 • hvor tit, hvor længe og hvor meget vægt skal du forflytte?
 • er der risiko for belastende arbejdsstillinger?

Hvis du vurderer, der er risiko for en ulykke eller skade, skal du desuden vurdere

 • hvor stor sandsynligheden er for en ulykke/skade
 • hvor tit de risikable situationer vil forekomme
 • hvor alvorlig en mulig effekt eller skade vil være.

Naturlige bevægemønstre og kropsbevidsthed

Når du forflytter, skal du bruge det naturlige bevægemønster hos borger og dig selv. Brug din egen viden og erfaring om at lave stillingsskift til at analysere, hvilken forflytning der skal udføres, hvilke bevægelser der indgår i forflytningen, og hvor der er gnidningsmodstand.

En rolig tilgang til opgaven er et godt udgangspunkt for at reflektere dig frem til den bedste forflytning for borgeren og dig selv. Brug borgerens egne ressourcer og de nødvendige hjælpemidler. Lyt til kroppen og vær opmærksom på at undgå vrid i ryggen og foroverbøjede arbejdsstillinger. Brug vægtoverføring, når du skal trække eller skubbe.

Læs mere om det naturlige bevægemønster her

Hjælpemidler

Der er mange forskellige hjælpemidler til brug ved forflytning alt efter borgerens funktionsniveau. Udover lift kan det dreje sig om større glide-og vendeprodukter, forflytningsplatform m.v.

Sengen indgår i mange forflytninger. Sengen har ofte flere indstillingsmuligheder og funktioner, f.eks. 4 eller 6 aktuatorer og delte sengelejer, som kan lette den enkelte forflytning. Du vil ofte få god hjælp til forflytningen ved at benytte de forskellige funktioner.

Få et overblik over hjælpemidler og deres funktioner her.

Fem film om risikable situationer

Her finder du 5 forskellige små film, som viser nogle af de situationer, hvor risikoen for at det går galt er stor i forbindelse med forflytninger:

Videoerne er standardsituationer og kan være et godt supplement til fx forflytningsalgoritmerne. Brug videoerne fx

 • I forflytningsundervisningen enten på arbejdspladsen eller på kurser og uddannelser
 • På personalemøder, hvor I har forflytningstemaet på
 • I det tværfaglige team for at få fx fælles sprog om forflytning
 • Eller hvor det nu passer bedst ind.

Filmene 


Senest revideret den 26. oktober 2021