Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Del: - -

Syv gyldne regler om forflytning

Der er to hovedingredienser i opskriften på den gode forflytning: borgeren og dig. Forflytninger udføres bedst, når de tager hensyn til begge parter. Her er syv vigtige principper inden for forflytningsteknik.

1. Udnyt borgerens ressourcer
Få borgeren til selv at hjælpe med, hvis det er muligt. Prøv sammen at afklare, hvad borgeren kan gøre selv, og hvad borgeren skal have hjælp til. Jo mere borgeren kan gøre selv, desto større bliver følelsen af kontrol og selvværd, og desto mindre bliver den fysiske belastning på dig.

Det kan mindske belastningen og lette forflytningen, hvis du har kendskab til, hvordan mennesker bevæger sig naturligt. Dine kræfter skal understøtte borgerens egne bevægelser ved hjælp, skub og træk. Grundtrækkene i "det naturlige bevægemønster" er ens hos alle mennesker og huskes af kroppen, selvom den enkeltes funktion er nedsat. Borgeren skal forstå, hvad du vil gøre – og du skal forstå, hvad borgeren ønsker og kan bidrage med. Tal sammen om forflytningen og forklar, hvad du vil gøre.

Mange forflytningskrævende borgere har svært ved at udtrykke sig og/eller forstå, hvad der bliver sagt. Derfor bliver dit kropssprog og berøringer vigtige: Hold øjenkontakt, brug rolige bevægelser, vis med tegn og berøringer, hvad du vil gøre. Husk det er et menneske, du forflytter. Vis respekt, giv dig tid og pas på, du ikke krænker borgerens intimzone ved at trænge dig for tæt på.

2. Brug hjælpemidler
Efter behov skal du bruge glidestykker, vendelagner m.v. til at mindske belastningen ved forflytning og til at nedsætte friktionen mellem underlaget og borgeren. Når de simple hjælpemidler ikke slår til, skal du og dine kolleger bruge større hjælpemidler f.eks. mobile eller loftmonterede personløftere. De nødvendige hjælpemidler skal være til stede, og der skal være plads til at bruge dem.

3. Rul, træk og skub – undgå løft
I stedet for at løfte skal du trække, rulle, støtte og skubbe borgeren. Det er metoder, der indgår i forflytning.

4. Bliv enige om, hvad der skal gøres
Den af jer, der kender borgeren bedst, skal styre forflytningen. Det er vigtigt, at både I og borgeren ved, hvad I hver især vil gøre og skal bidrage med.

5. Pas på de pludselige hændelser
Mange arbejdsskader opstår, når der sker noget uforudset: Pludselige fald, en bruger der glider, gør uventet modstand eller mister balancen. Du kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men forberedelse, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld.

6. Bed om hjælp
Bed altid om hjælp, hvis du er i tvivl om eller usikker på en forflytning. Få hjælp fra en kollega eller fra forflytningsvejlederen, hvis I har en på jeres arbejdsplads. Forflytningsvejlederen kan fungere som sparringspartner i konkrete forflytningssituationer. Sørg for at få instruktion og uddannelse i forflytning, hvis du er ny på arbejdspladsen.

7. Tænk kreativt
Et stiklagen kan eksempelvis bruges som glidestykke i en nødsituation.

Øvrige faktorer, at være særligt opmærksom på

Svært overvægtige borgere
Svært overvægtige borgere kræver særlig forflytningsteknik, som du skal uddannes i. Ofte vil der også være brug for særlige hjælpemidler og ekstra plads.

Læs mere om Svært overvægtige

Gravide medarbejdere:
Tunge løft giver risiko for abort og for tidlig fødsel. Derfor bør gravide ikke foretage manuelle forflytninger. De kan ofte gennemføre forflytninger med personløftere eller andre hjælpemidler, men arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravides særlige behov for bl.a. plads og hvile. Hvis det ikke er muligt at tilrettelægge arbejdet, så den gravide undgår tungt arbejde, må hun flyttes til andre opgaver.

Læs mere om gravide på job her: www.gravidmedjob.dk.

Arbejdstilsynets regler om gavides og ammendes arbejdsmiljø, som du finder her.

Film om forflytningsteknik

Forflytningsfilmene er til brug i undervisning, dialog og refleksion om forflytning og forflytningsopgaver i medarbejdergrupper, med elever og studerende, sammen med forflytningsvejleder, underviser eller anden ressourceperson.

Se forflytningsvideoerne her

Senest revideret den 11. september 2020