Love og regler

Ifølge Arbejdsmiljøloven er det enhver arbejdsgivers pligt at opstille de nødvendige rammer for, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er strafbart at overtræde loven.