Del: - -

Arbejdsmiljøarbejdet

På alle danske arbejdspladser med mere end 10 ansatte skal der være en arbejdsmiljøgruppe eller et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen skal tage sig af de daglige opgaver med arbejdsmiljøet, mens arbejdsmiljøudvalget skal planlægge og koordinere arbejdsmiljøarbejdet - det man også kan kalde det strategiske arbejde.

Det er arbejdsgiveren alene, som har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet. Men I har som ledere og medarbejdere et medansvar for, at de beslutninger, aftaler og målsætninger, som gælder på arbejdspladsen, bliver ført ud i livet, og at regler om sikkerhed og arbejdsmiljø bliver overholdt.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er grundstammen i arbejdet. Den består af lederen og en valgt arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte arbejdsplads. Arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige opgaver med arbejdsmiljøet. De vigtigste opgaver er:

  • Arbejdspladsvurdering, APV, som griber ind i mange af de andre opgaver og er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet. APV er nødvendig, hvis der sker ændringer i forholdene på arbejdspladsen – f.eks. ombygning, flytning eller nye arbejdsmetoder. Læs mere om APV på Godtarbejdsmiljø 
  • Planlægning, som blandt andet handler jeres opgaver i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri.
  • Ulykkesanalyse: Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker er en anden vigtig arbejdsmiljøopgave, som involverer lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om ulykker på Godtarbejdsmiljø

Forflytningspolitik

Som medlem af en arbejdsmiljøgruppe er det din opgave at være med til at forebygge arbejdsulykker, nedslidning og andre problemer i arbejdsmiljøet. På en arbejdsplads, hvor der dagligt løses opgaver i relation til forflytning, kan du være med til at forbedre arbejdsmiljøet ved at komme ulykker og nedslidning i forkøbet: Du kan tage initiativ til, at arbejdspladsen formulerer en forflytningspolitik.

Mange steder er der ikke fastlagte procedurer for forflytning. Det kan resultere i ad hoc løsninger som ikke er til gavn for hverken arbejdsmiljø eller brugere. Det kan en forflytningspolitik imødekomme. Politikken kan enten udformes, så den dækker jeres generelle forflytningsprocedure, eller I kan vælge et område ud, som I har særlige udfordringer med - for eksempel forflytning af svært overvægtige.

En politik har til formål at sikre:

  • At borgerne forflyttes og behandles forsvarligt.
  • At arbejdsmiljølovgivningen følges, så personalet arbejder på sikre vilkår.
  • At personalet er uddannet til opgaven.
  • At personalet har de fornødne hjælpemidler.
  • At der er personale nok til at udføre opgaven.

Læs mere om, hvordan man laver en forflytningspolitik


Senest revideret den 17. august 2023